• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
 • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
 • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
 • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Екзистенційний підхід в психотерапії. Екзистенціальна психотерапія: техніки, методи, представники, основні поняття

У всі часи люди стикалися з психологічними проявами, такими як розчарування, втома від життя, невпевненість у собі, перехідними в депресію. Проблеми в різні епохи були теж різні, але почуття і переживання людей схожі. Сьогодні все частіше людина страждає від втрати сенсу життя і внутрішньої спустошеності, причиною яких стають якісь життєві негаразди. Допомогти таким людям покликана екзистенціальна психотерапія.

Поняття екзистенціальної психотерапії

Екзистенціальна психотерапія – це звід правил і психологічних підходів для повернення людини до нормального життя, повної турбот і сенсу. Тут робиться акцент на усвідомлення себе як окремого об'єкта, замкнутого в собі і своїх переживаннях, а як частини буття, реальності навколо. Терапія формує відповідальність за своє життя і те, що відбувається в ній. Сам термін походить від латинського existentia – «існування». Екзистенціальна психологія і психотерапія тісно перегукуються з філософією. У двадцятому столітті виникло таке напрямок, як «філософія існування», яке близьке за своєю суттю екзистенціальної психотерапії.
Екзистенційний підхід в психотерапії. Екзистенціальна психотерапія: техніки, методи, представники, основні поняття
Екзистенціальний напрямок в психотерапії зародилося завдяки Серену Кьеркегору. Основним стало його вчення, над яким він працював у 1830-х роках. Його основні постулати говорили про те, що людина невіддільний від зовнішнього світу, суспільного життя. Головні складові людського буття – совість, любов, страх, турбота, рішучість. Людина починає усвідомлювати свою сутність в екстремальних ситуаціях, якими виступають смерть, боротьба, страждання. Переоцінюючи минуле, людина стає вільною. К'єркегор ввів поняття екзистенції, неповторної і єдиної в своєму роді людському житті, окремої для кожного індивіда. Він виявив зв'язок з переломними моментами в долі і усвідомленням себе, іншим поглядом на себе і на життя після пережитого потрясіння.

Постулати Бьюдженталя

Джеймс Бьюдженталь – президент асоціації екзистенціальної психотерапії. У 1963 році він виділив основні поняття екзистенціальної психотерапії:
 • Людина – це цілісне істота, яка має бути оцінено і вивчено в сумі всіх його складових. Іншими словами, часткові функції не можуть служити для оцінки особистості, тільки всі фактори в цілому.
 • Життя людини не відособлена, а зав'язана міжособистісними відносинами. Людину не можна вивчити, не беручи до уваги його досвід спілкування.
 • Зрозуміти особистість можливо, лише враховуючи її самосвідомість. Індивід оцінює безперервно себе, свої дії, думки.
 • Людина є творцем свого життя, він не сторонній спостерігач, повз якого пролітають картинки буття, а активний учасник дійства. Одержуваний досвід він створює сам.
 • У житті людини є сенс і мета, думки його спрямовані в майбутнє.
 • Екзистенційний підхід в психотерапії. Екзистенціальна психотерапія: техніки, методи, представники, основні поняття
  Екзистенціальна психотерапія спрямована на вивчення людини в житті, в навколишньому світі, зі своїми життєвими ситуаціями. Кожен з нас набуває свій життєвий досвід у спілкуванні з навколишнім світом, з іншими людьми. Це і складає нашу психологічну картину, без якої в психотерапії неможливо допомогти пацієнту. Набір особистих якостей не дасть повного усвідомлення особистості, людина не живе ізольовано, всередині свого кокона, він постійно розвивається, змінює форми поведінки, оцінює оточення і, виходячи з цього, виконує ті чи інші дії. Тому деякі психологи уникають поняття особистості, так як воно не дозволяє повністю вивчити всі аспекти існування і свідомості людини.

  Цілі терапії

  Екзистенціальна психотерапія має своєю метою направити думки людини в правильне русло, допомогти розібратися в житті, зрозуміти її важливість і все надані можливості. Терапія не передбачає зміни особистості пацієнта. Вся увага спрямована саме на саму життя, на переосмислення деяких подій. Це дає можливість по-новому поглянути на реальність, без ілюзій і домислів, і збудувати плани на майбутнє, визначити цілі. Екзистенціальна психотерапія сенс життя визначає в повсякденних турботах, відповідальності за власне життя і свободу вибору. Кінцева мета – шляхом створення нового погляду на буття зробити його гармонійним. Можна сказати, що терапія допомагає зрозуміти життя, вчить протистояти проблемам, знаходити шляхи їх вирішення, вивчає всі можливості для покращення свого існування і спонукає до дії. Пацієнти не сприймаються хворими людьми, а не вміють раціонально використовувати свої можливості, втомленими від життя. Якщо чоловік заплутався в житті і своїх думках, велика помилка – ставитися до нього, як до хворого. Так вважають представники екзистенціальної психотерапії. Не можна ставитися до нього, як до безпорадного людині, треба лише допомогти йому переосмислити те, що відбувається навколо і вибрати правильну дорогу, по якій він піде в майбутнє осмислено і з певною метою. Мета не полягає у зміні особистості, але після проходження терапії людина може сам зрозуміти, що йому потрібно в чомусь змінитися, щоб поліпшити своє життя, що зараз він живе не так, як хочеться, тому що потрібні рішучі дії. Екзистенціальна психотерапія – це можливість отримання знань і свободи, сили, терпіння. Вона вчить не закриватися від дійсності, не ховатися від проблем, а вивчати і відчувати життя через страждання, переживання, розчарування, але сприймати їх адекватно.

  Психотерапія та філософія

  Тепер стає зрозуміло, чому екзистенціальна традиція в психотерапії сталася від філософії, і чому вона тісно взаємопов'язана з нею. Це єдине психотерапевтичне вчення, принципи якого обґрунтовані з допомогою філософії. Основоположником екзистенціального вчення можна назвати датського філософа Серена К'єркегора. Інші західні філософи, які внесли великий вклад у розвиток екзистенціальної школи: німецький філософ, класик екзистенційної філософії М. Хайдеггер, а також М. Бубер, П. Тіллих, К. Ясперс, французький філософ Сартр та багато інших. З времнем широке поширення отримала екзистенціальна психотерапія. Представники російської філософії також не залишилися осторонь і вклали не менше сил і знань в екзистенційне вчення. Це Ст. Розанов, С. Франк, С. Трубецькой, Л. Шестов, М. Бердяєв.
  Екзистенційний підхід в психотерапії. Екзистенціальна психотерапія: техніки, методи, представники, основні поняття
  Вперше об'єднати філософію і психотерапію вирішив швейцарський психоаналітик Л. Бінсвангер. Таку спробу він здійснив у 30-х роках двадцятого століття, запропонувавши екзистенційний підхід в психотерапії. Парадокс у тому, що він не займався на практиці даним напрямком, але зміг визначити основні принципи внутрішнього світу людини, його поведінки і реакції на навколишню дійсність, закласти основи терапії. Його можна назвати основоположником екзистенціальної психотерапії. Медард Бос, швейцарський психіатр, запропонував свою концепцію, першу у своєму роді. Це сталося у 50-х роках двадцятого століття. За основу він взяв вчення німецького філософа Хайдеггера і трансформував їх для застосування в психотерапії. Він вважається засновником одного з напрямків екзистенційної терапії – дазайн-аналізу, який містить у собі модель розуміння людини. У 60-х Бос організував програму підготовки для психоаналітиків і психотерапевтів за своєю власною методикою. Безліч течій має зараз екзистенціальна психотерапія, техніки її розрізняються, але мету переслідують одну – зробити життя людини комфортним та якісним.

  Психотерапія Франкла

  Одним з найбільш типових представників екзистенціальної психотерапії можна назвати Віктора Франкла. Це австрійський психолог, психотерапевт і невролог. Екзистенціальна психотерапія, методи якої засновані на навчаннях Франкла, отримала назву логотерапії. Основна його думка полягає в тому, що головне для людини – знайти сенс буття і зрозуміти своє життя, до цього він повинен прагнути. Якщо людина не бачить сенсу, життя його перетворюється в порожнечу. Екзистенціальна психотерапія Франкла заснована на розумінні, що саме існування ставить питання перед людиною про сенсі буття, а не навпаки, і людині потрібно відповідати на них вчинками. Екзистенціалісти вважають, що знайти сенс може кожен з нас, незалежно від статі, віку, національності або релігії, соціального статусу.
  Екзистенційний підхід в психотерапії. Екзистенціальна психотерапія: техніки, методи, представники, основні поняття
  Шлях до змістом індивідуальний для кожної людини, і якщо він не може сам його знайти, приходить на допомогу терапія. Але екзистенціалісти впевнені, що чоловік і сам в змозі це зробити, головним спрямовуючим вони називають совість, яку Франкл вважав «органом сенсу», а можливість його знаходити назвав самотрансценденцией. Вийти зі стану спустошеності індивід може, лише взаємодіючи з навколишньою реальністю; замкнувшись у собі і загостривши увагу на своїх внутрішніх переживаннях, це зробити неможливо. Франкл стверджував, що 90 % наркоманів і алкоголіків стали такими через втрати сенсу життя і втрати шляху до нього. Інший варіант – рефлексія, коли людина концентрує увагу на собі, намагаючись знайти в цьому щастя; це теж хибний шлях. Розроблена Франклом логотерапія заснована на протидію рефлексії – дерефлексии, а також парадоксальної інтенції.

  Методи логотерапії. Дерефлексія

  Дерефлексія передбачає повну самовіддачу зовні, припинення копання у власних переживаннях. Цей метод застосовують при наявності неврозів нав'язливих станів. Прикладом таких порушень часто бувають проблеми в сексуальному житті, пов'язані з боязню імпотенції, фригідності. Франкл вважав, що неврози нав'язливих станів сексуального характеру пов'язані з бажанням отримати задоволення і боязню його відсутності. Намагаючись знайти щастя, постійно концентруючи на цьому увагу, людина не знаходить його. Він іде в рефлексію, спостерігаючи за собою як би з боку, аналізуючи свої відчуття і не отримуючи в кінцевому підсумку ніякого задоволення від того, що відбувається. Рішенням проблеми Франкл бачить порятунок від рефлексії, самозабуття. В якості прикладу успішного застосування методу дерефлексии в практиці Франкла можна виділити випадок молодої жінки, яка скаржилася на фригідність. В юності вона піддалася насильству і постійно боялася, що цей факт накладе відбиток на її сексуальне життя і можливість отримувати від неї задоволення. І ось саме ця спрямованість на себе, свої відчуття та емоції, копання в собі спровокували відхилення, але не сам факт насильства. Коли ж дівчина змогла переключити увагу з себе на партнера, ситуація змінилася в користь для неї. Вона змогла отримувати задоволення від статевих стосунків, проблема зникла. Спектр застосування методу дерефлексии широкий і може бути корисний при вирішенні багатьох психологічних проблем.

  Парадоксальна інтенція

  Парадоксальна інтенція – поняття, засноване на вчення Франкла про страхи та фобії. Він стверджував, що страх людини якоїсь події, що переходить в нав'язливе стан, поступово приводить його саме до того, чого він боїться. Наприклад, індивід стає бідним чи хворим, тому що заздалегідь переживає емоції і почуття такої людини, боячись стати ним. Термін «інтенція» походить від латинського intentio – «увага, прагнення», що означає внутрішню спрямованість до чого-небудь, а «парадоксальна» означає зворотність дії, протиріччя. Суть цього методу полягає в навмисному створенні тієї ситуації, яка є причиною страху. Замість того, щоб уникати будь-які обставини, що потрібно йти йому назустріч, в цьому і полягає парадокс.
  Екзистенційний підхід в психотерапії. Екзистенціальна психотерапія: техніки, методи, представники, основні поняття
  Можна навести приклад зі сценою. Людина, одного разу, виступаючи на сцені перед глядачами і при цьому хвилюючись, зауважив, що у нього тремтять руки. Наступного разу перед виходом він почав боятися, що руки знову будуть трястися, і цей страх збувся. Страх породжує страх, в результаті все це перетворилося на фобію, симптоми повторювалися і посилювалися, з'явилася боязнь очікування. Для того щоб позбутися від цього стану і жити спокійно, отримувати задоволення від життя, необхідно усунути першопричину страху. Метод можна застосувати самостійно, сформувавши чіткий намір створити ситуацію, протилежну тієї, від якої хотілося б позбутися. Наведемо кілька прикладів. Один хлопчик кожну ніч мочився у сні, і його психотерапевт вирішив застосувати до нього метод парадоксальної інтенції. Він сказав дитині, що кожен раз, коли це знову станеться, він буде отримувати винагорода. Тим самим доктор трансформував страх хлопчика в бажання, щоб ця ситуація відбувалася знову. Так дитина позбавився від своєї недуги. Цей метод можна застосовувати і при безсонні. Людина довгий час не може заснути, страх безсонної ночі починає переслідувати його кожен вечір. Чим більше він намагається зрозуміти свої відчуття і налаштуватися на сон, тим менше у нього це виходить. Вихід простий - перестати копатися в собі, боятися безсоння і запланувати навмисно всю ніч не спати. Екзистенціальна психотерапія (прийом парадоксальної інтенції зокрема) дозволяє по-новому поглянути на ситуацію, отримати контроль над собою і своїм життям.

  Клієнт-центрований метод

  Ще один напрямок, який включає в себе екзистенціальна психотерапія. Основні поняття і техніка його застосування відрізняються від класичних. Метод клієнт-центрованої терапії був розроблений американським психологом Карлом Роджерсом і описано в його книзі «Клієнт-центрована терапія: сучасна практика, зміст та теорія». Роджерс вважав, що людина в своєму житті керується прагненням до розвитку, професійного та матеріального росту, використовуючи при цьому наявні можливості. Він так влаштований, що має вирішувати проблеми, які виникають перед ним, направляти свої дії в потрібне русло. Але тільки розвинутися ця здатність може при наявності соціальних цінностей. Роджерс увів поняття, що визначають основні критерії розвитку особистості:
 • Поле досвіду. Це усвідомлюваний людиною його внутрішній світ, через призму якого він сприймає зовнішню реальність.
 • Самість. Об'єднання тілесного і духовного досвіду.
 • Я-реальне. Уявлення про себе, засновані на життєвих ситуаціях, щодо оточуючих людей.
 • Я-ідеальне. Яким людина представляє себе в разі втілення своїх можливостей.
 • Екзистенційний підхід в психотерапії. Екзистенціальна психотерапія: техніки, методи, представники, основні поняття
  "Я-реальне" прагне до "Я-ідеального". Чим менше між ними відмінностей, тим більше гармонійно індивід відчуває себе в житті. На думку Роджерса, адекватна самооцінка, прийняття людини себе таким, яким він є, є ознака психічного і душевного здоров'я. Тоді говорять про конгруентності (внутрішньої узгодженості). Якщо різниця велика, людині притаманні амбіційність і самолюбство, переоценивание своїх можливостей, а це може призвести до неврозів. Реальне Я може так і не наблизитися до ідеального в силу життєвих обставин, недостатнього досвіду, або з-за того, що людина нав'язує себе установки, модель поведінки, почуття, які віддаляють його від "Я-ідеального". Основний принцип клієнт-центрованого методу – тенденція до самоактуалізації. Людина повинна прийняти себе таким, який він є, придбати самоповагу і прагнути до зростання і розвитку в межах, що не порушують його самості.

  Техніки клієнт-центрованого методу

  Екзистенційний підхід в психотерапії за методом Карла Роджерса виділяє сім етапів розвитку, усвідомлення і прийняття себе:
 • Спостерігається відстороненість від проблем, відсутність бажання змінити своє життя в кращу сторону.
 • Людина починає проявляти свої почуття, самовиражатися, відкривати свої проблеми.
 • Розвиток самовираження, прийняття себе зі всією складністю ситуації, своїх проблем.
 • З'являється потреба до самобутності, бажання бути собою.
 • Поведінка стає органічним, спонтанним, легким. З'являється внутрішня свобода.
 • Людина відкривається собі і світові. Заняття з психологом можна скасовувати.
 • Поява реалістичного балансу між Я-реальним і Я-ідеальним.
 • Екзистенційний підхід в психотерапії. Екзистенціальна психотерапія: техніки, методи, представники, основні поняття
  Виділяють основні компоненти методу:
 • відображення емоцій,
 • вербалізація,
 • встановлення конгруентності.
 • Коротко зупинимося на кожному з них. Відображення емоцій. Під час бесіди психолог називає вголос ті емоції, які відчував клієнт у тій чи іншій ситуації, спираючись на його розповідь. Вербалізація. Психолог переказує своїми словами повідомлення клієнта, але не спотворює сенс розказаного. Цей принцип створений для виділення самого суттєвого з розповіді клієнта, найбільш тривожних його моментів. Встановлення конгруентності. Здоровий баланс між реальним і ідеальним Я. Процес реабілітації можна вважати успішним, якщо стан клієнта змінюється в наступному напрямку:
 • сприймає себе адекватно, відкритий для інших людей і нового досвіду, рівень самооцінки приходить в норму;
 • підвищується ефективність діяльності;
 • реалістичний погляд на проблеми;
 • зменшується ранимість, збільшується пристосовуваність до ситуації;
 • зниження тривожності;
 • зміна в поведінці в позитивну сторону.
 • Техніка Роджерса досить успішно застосовується в школі з підлітками, у конфліктології. Є у неї і протипоказання – застосування її небажано, якщо у людини реально немає можливості рости і розвиватися.

  Усвідомлення смерті

  Існує судження, що люди, які пережили клінічну смерть або серйозні хвороби, сильніше цінують своє життя і багато чого домагаються. Усвідомлюючи неминучу конечність буття, смерть, екзистенціальна психотерапія змушує переосмислити своє ставлення до всього навколишнього світу, сприйняти реальність в іншому світлі. Зазвичай людина не думає постійно про смерть, але, зіткнувшись з важкою хворобою, може вести себе неадекватно. Наприклад, закритися від оточуючих, замкнутися в собі або почати мстити всім здоровим людям, що оточують його. Робота психолога за цим методом має призвести до прийняття клієнтом хвороби як можливості особистісного зростання. Близькість смерті для підготовленої людини призводить до переоцінки цінностей, концентрації на теперішньому моменті. Він відкривається іншим людям, його рідні та друзі - не виняток: відносини стають близькими й щирими.
  Екзистенційний підхід в психотерапії. Екзистенціальна психотерапія: техніки, методи, представники, основні поняття
  Екзистенціальна психотерапія, техніки усвідомлення смерті якої комусь здадуться похмурими, насправді допомагає багатьом людям пережити гідно сталися з ними труднощі.
  Цікаво по темі:
  Екзистенційний підхід в психотерапії. Екзистенціальна психотерапія: техніки, методи, представники, основні поняття
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають