• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
 • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
 • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
 • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Види здоров'я: фізичне, психічне, психологічне, моральне, соціальне. Основи здоров'я

Під поняттям «здоров'я» багато людей мають на увазі лише перелік конкретних фізіологічних особливостей людини. Таке розуміння є хибним, насправді ж його варто розглядати на декількох рівнях. Тільки так можна дати відповідь на питання про те, наскільки здорова людина. Отже, розберемо види здоров'я та зупинимося детальніше на кожному з них. Говорячи про здоров'я, потрібно знати, що це стан фізичного, психічного і соціального самопочуття людини і суспільства в цілому (не тільки відсутність фізіологічних проблем і недоліків).

Критерії здоров'я людини

Зараз, щоб зробити висновок про стан людей, що звертаються до п'яти основним критеріям:
 • Наявність або відсутність хвороб, хвороб.
 • Нормальна робота в системі «навколишній світ – індивід».
 • Благополуччя в соціальному житті, розумовому працю, духовної діяльності, фізичні здібності людини.
 • Уміння пристосуватися до постійно мінливих умов навколишнього середовища.
 • Можливість якісно виконувати відведені індивіду функції в соціальному житті.
 • Основні різновиди здоров'я

  Кожної людини розглядають як взаємопов'язану систему і при дослідженні виділяють види здоров'я: моральне, фізичне, соціальне, психічне, психологічне. З цього випливає, що не можна судити про нього за однією з перелічених сфер, не розглянувши багатогранність особистості.


  На даний момент вченим не вдалося виділити конкретну методику для вивчення стану по всім перерахованим критеріям, тому залишається лише судити про нього, розглядаючи рівні здоров'я окремо. Отже, приступимо.
  Види здоров'я: фізичне, психічне, психологічне, моральне, соціальне. Основи здоров'я

  Види здоров'я. Психологічний і психічну рівновагу

  Серед головних умов сталого психосоціального прогресу особистості (крім здоров'я нервової системи) виділяють дружню і приємну обстановку. За результатами проведених співробітниками ВООЗ досліджень і експериментів відхилення психічного дитячого здоров'я найчастіше зафіксовано в сім'ях, де панують розбіжності і конфлікти. Також страждають діти, які не можуть знайти спільну мову з однолітками: перебувають з ними у недоброзичливих відносинах або просто не мають друзів. Психологи пояснюють таку ситуацію впливом дискомфорту і переживань на психічне здоров'я.


  Види здоров'я: фізичне, психічне, психологічне, моральне, соціальне. Основи здоров'я
  Доктор наук Нікіфоров Р. С. виділяє наступні рівні здоров'я психіки: біологічний, соціальний і психологічний. Перший з них пов'язаний з вродженими особливостями організму, роботою внутрішніх органів, динамічним або відхиляється виконанням ними основних функцій, реакцією на процеси, що відбуваються в навколишньому світі. Другий рівень говорить про ступінь включеності індивіда в соціальне життя, його здатності взаємодіяти з оточуючими людьми в процесі діяльності, знаходити до них підхід. Третій рівень свідчить саме про стан внутрішнього світу людини, а саме: власної самооцінки, віри у власні сили, прийняття чи неприйняття себе і своїх особливостей, ставлення до світу, суспільству, подіям, уявленні про життя і світобудову.
  Види здоров'я: фізичне, психічне, психологічне, моральне, соціальне. Основи здоров'я
  Якщо психічне та психологічне здоров'я людини не викликає побоювань, значить: його душевний стан благополучно, у нього відсутні будь-які відхиляються психічні особливості, явища, хворобливі уявлення, він здатний адекватно оцінювати нинішню дійсність і регулювати свою поведінку.
  Окремою проблемою психологічного здоров'я в 21-м столітті вважається стрес і депресія. У Росії вони виділені в окрему хворобу з 1998 року згідно з даними ВООЗ, що свідчать про підвищення стресових ситуацій в суспільстві. Так як культура здоров'я розвивається, вироблені спеціальні шляху придушення депресивного стану, формування стресостійкості, терпіння.

  Соціальне здоров'я

  Соціальне здоров'я безпосередньо залежить від здатності особистості адаптуватися до умов навколишнього середовища, якостей і характеристик, що дозволяють це зробити. Впливає і тяга до самовиховання і саморозвитку, можливість використання самоосвіти, реалізації життєвих цілей, подолання і вирішення проблем, що стосуються соціальних відносин. Вони можуть бути пов'язані і з фізичними відхиленнями.
  Види здоров'я: фізичне, психічне, психологічне, моральне, соціальне. Основи здоров'я
  Людина, яка соціально здорова, ставить як мету власну реалізацію, має стресостійкість, він може спокійно і гідно долати життєві проблеми і труднощі, не завдаючи шкоди близьким і іншим оточуючим людям. Цей рівень нерозривно пов'язаний і з духовністю, бажанням осягнути сенс життя, відповісти на вічні питання, знайти моральні орієнтири та цінності.
  Види здоров'я: фізичне, психічне, психологічне, моральне, соціальне. Основи здоров'я

  Показники соціального здоров'я

  При дослідженні перерахованих вище критеріїв використовується кілька показників, головні з них – адекватність і адаптивність дій і вчинків людини в соціальному середовищі. Адекватністю вважається перш за все здатність нормально реагувати на впливи світу, адаптивністю – ефективно виконувати діяльність і розвиватися в нових умовах, які диктує середовище і суспільство. Виділяють головні критерії соціального здоров'я: ступінь адаптації в суспільстві, ступінь активності діяльності і ефективність застосування різних соціальних ролей.

  Фізичне здоров'я

  За оцінку фізичного стану приймається виявлення різних біологічних дефектів, хвороб, стійкості до впливу негативних факторів, можливості працювати в складних умовах (у тому числі при зміні навколишнього середовища). Одним словом, за основи здоров'я приймаються адаптаційні успіхи індивіда.
  Види здоров'я: фізичне, психічне, психологічне, моральне, соціальне. Основи здоров'я
  З точки зору медицини під цим поняттям відображають і стан внутрішніх органів, систем організму, згуртованість їх роботи. Основи здоров'я - функціональні і морфологічні резерви, завдяки яким відбуваються адаптації. Під увагу потрапляє не тільки відсутність очевидних відхилень, хвороб і скарг пацієнта, але й діапазон пристосувальних процесів, рівень можливостей організму, що стосуються виконання конкретних функцій. У педагогічних матеріалах основа поняття «фізичне здоров'я людини» не трансформована, тобто її також характеризують регулятивної здатністю організму, рівновагою фізіологічних процесів, адаптаційними реакціями.

  Духовно-моральне здоров'я

  Під духовно-моральним здоров'ям розуміють усвідомлення людиною сутності добра і зла, здатність самовдосконалюватися, проявляти милосердя, протягувати руку допомоги нужденним, надавати безкорисливу допомогу, відстоювати закони моралі, створювати сприятливу обстановку для ведення здорового способу життя (поняття «культура здоров'я» складається завдяки цьому критерію).
  Види здоров'я: фізичне, психічне, психологічне, моральне, соціальне. Основи здоров'я
  Головна умова досягнення успіхів на цьому рівні – прагнення жити в злагоді з самим собою, близькими, друзями і суспільством в цілому, вміння грамотно ставити цілі і домагатися їх шляхом прогнозування та моделювання подій, формулювання конкретних кроків. Саме забезпечення розвитку моральності, моральних якостей кожного – необхідна основа і умова соціалізації молоді (стосується всіх типів сучасних суспільств). Воно є головною метою функції виховання соціальних інститутів, що впливає на соціалізацію особистості. Моральні якості входять в список придбаних характеристик особистості, вони не можуть бути присвоєні людині вроджених і їх формування залежить від багатьох критеріїв: обстановки, соціального оточення і т. п. Морально вихована людина повинен володіти конкретними рисами характеру (які відповідають загальноприйнятим моральним нормам, звичаям і укладу в суспільстві). Моральне здоров'я – перелік установок, цінностей і мотивів вчинків людей у соціальному середовищі. Вона не існує без загальнолюдських уявлень про добро, любов, красу і милосердя.

  Головні критерії морального виховання

 • Позитивне моральне спрямування індивіда.
 • Ступінь моральної свідомості.
 • Глибина думок і моральних суджень.
 • Характеристика реальних вчинків, здатність слідувати важливим правилами суспільства, виконання головних обов'язків
 • Таким чином, стан людини дійсно складається з різних, але водночас тісно взаємопов'язаних між собою сфер, які розуміють як «види здоров'я». Тому висновок про неї можна зробити, тільки розглянувши кожну з них окремо та проаналізувавши загальну картину особистості.
  Цікаво по темі:
  Види здоров'я: фізичне, психічне, психологічне, моральне, соціальне. Основи здоров'я
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають