• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
 • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
 • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
 • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Предметом вікової психології є Предмет, завдання і проблеми вікової психології

В процесі всієї життя кожна людина долає значний шлях свого становлення, формування зрілої особистості. І у кожного цей шлях індивідуальний, оскільки людина є не тільки віддзеркаленням тієї реальності, в якій перебуває, але і носієм певних духовних складових попередніх поколінь.

Трохи про формування індивідуальності

Перш ніж зрозуміти, що ж є предметом вікової психології, необхідно ознайомитися з основними характеристика людини як особистості. Виходить, що людина - це свого роду єдність двох діаметрально протилежних реальностей. Досвід попередніх поколінь людина вбирає з міфології, казок народів світу, праць наукового, історичного чи художнього напряму. Природні корені укупі з сучасним світовідчуттям і внутрішнім розумінням своєї сутності створюють щось унікальне, що є в людині. Саме це все і рухає розвитком духовної сфери. Навіть у дитинстві дитина вже розуміє значення таких постулатів життя, як добро і зло, співчуття і байдужість, розуміння і відсутність інтересу і т. д. Людина з дитинства прагне до ідентифікації, самовизначення, усвідомлення суті своєї унікальності.


Пізнання себе і навколишнього світу

Предметом вікової психології є Предмет, завдання і проблеми вікової психології
Пізнання себе починається з відчуття межі між добром і злом, піднесеним і низьким. Будучи ще дитиною, маленька людина черпає у дорослих образи моральної поведінки, моделі сприйняття дійсності, застосовує їх на себе, тим самим проводячи межу між собою і оточуючими людьми. Ось він - ключ до ідентифікації себе. Дитина, переступаючи межу недозволеного, як би приміряє на себе різні соціальні ролі і психологічні образи. У підлітковому віці людина продовжує "шукати себе", а саме самовизначатися щодо своєї особистості, а також свого місця в цьому світі. Підліток позиціонує себе, з одного боку, як повноцінний член колективу, а з іншого боку, як унікальне явище. Саме ця амбівалентність є прямим шляхом до самовизначення людини.


Юність - прекрасна пора

Предметом вікової психології є Предмет, завдання і проблеми вікової психології
Недарма кажуть, що юність - це найпрекрасніша пора. Психологічний стовп сформований, правила зовнішнього світу давно відомі. Достатньо лише повністю розкріпачити себе і бути відкритим для чого-то нового. На даному етапі людина здатна оцінити історію розвитку світу, відчути всю її складність і ступінь невивченого. Юнак чи дівчина намагається самостійно органічно функціонувати в реаліях соціального життя, суспільстві з правами і обов'язками. Хотілося б звернути увагу на те, що в кожний період життя людина продовжує цей нескінченний шлях самовизначення, пізнання себе. Дитинство, отроцтво, юність Законів вікового розвитку функціонують завжди. Предметом вікової психології є закономірності? Адже варто тільки подумати про те, що дуже багато стоїть перед людиною у процесі самовизначення: відкриття зовнішнього світу, знайомство з його історією, предметної та природного реаліями, законами функціонування соціального простору, з законами та правами взагалі людського життя.
Відмітьте, що є предметом вивчення вікової психології на ваш погляд.

Про психічному розвитку дитини

Проблема психічного розвитку дитини завжди займала важливе місце у розвитку психологічної думки, але як наука вона сформувалася лише наприкінці XIX століття. Швидше за все, цей пласт психологічних знань правильніше буде назвати не окремою наукою, а гілкою порівняльної психології. Що являє на сьогоднішній день дитяча психологія? Представляє собою галузь наукового пізнання характеру, вона включає в себе дві потужні гілки знання. Що є предметом вікової психології? Відповідь дуже проста - закони розвитку людської психіки в процесі життєдіяльності.

Класифікація дитячої психології

Предметом вікової психології є Предмет, завдання і проблеми вікової психології
Вікова психологія - це галузь наукового знання, яка поєднує в собі основні психологічні питання розвитку дітей всіх віків. У відповідності з цим вона поділяється на розділи:
 • дитяча психологія;
 • психологія підліткового віку;
 • психологія людини в період юності;
 • психологія зрілості;
 • психологія старості, або геронтопсихология.
 • Предметом вікової психології є Предмет, завдання і проблеми вікової психології
  Психологія розвитку - це область знань, що акумулює інформацію про закони перетворення психіки людей з віком. Вікова психологія вивчає різні зміни в поведінці людей протягом усього життя, виділяє закономірності набуття знань, умінь та навичок у відповідності з віковим етапом.

  У чому відмінність між віковою психологією і психологією розвитку?

  Предметом вікової психології є Предмет, завдання і проблеми вікової психології
  Основна відмінність психології розвитку та вікової психології між собою в тому, що перша прагне відповісти на питання: "Чому відбувається саме так, а не інакше?", тобто більш детермінована. Вікова ж психологія більшою мірою носить описовий характер, а саме займається роз'ясненням основних вікових психологічних особливостей людини. Таким чином, можна зробити висновок, що основна відмінність цих областей наукового знання в їх предметі. Так, предметом вікової психології є ключові моменти в розвитку психіки дитини в процесі переходу з однієї вікової групи в іншу, включаючи різнобічну специфіку психіки дітей різного віку.

  Трохи конкретики: що є предметом психології розвитку та вікової психології

  Взагалі, відмежування вікової психології «в сторону» і подання її як самостійної області наукового знання було обумовлено вимогами практики у питанні виховання і навчання дітей. Впровадження основних постулат теорії дитячої психології настійно вимагало перекладання їх в область практики. Подібно до педіатра, який стежить за розвитком фізичного стану дитини, дитячий психолог проводить моніторинг ступеня розвитку і функціонування психіки дитини. Здійснення багаторазового скрін можливо на основі глибокої теоретичної підготовки. Ось саме тут зливаються теорія і практика, подібно потужним потоків двох повноводних річок. Психологія розвитку та вікова психологія - дві галузі знання, що впадають у величезний океан психології". Різниця між ними лише в предметах розгляду, коло інтересів.

  Про предмет дослідження

  Так, предметом вікової психології є динаміка психіки людини у відповідності з його віком. Предметом же психології розвитку виступають закономірності розвитку людини в суспільстві як ланки соціальної структури, особливості функціонування його психіки і свідомості. Таким чином, в області вікової психології вивчаються самі джерела, провідні напрямки психічного розвитку, тобто предмет цієї галузі більш конкретизований. Предметом вікової психології є тести? Вікова психологія орієнтує свою увагу на порівняно повільні, але якісно важливі процеси в психіці людини, які явно проглядаються при перестроюванні вікових груп. Як правило, дані процеси займають від декількох місяців до декількох років життя людини. В якій літературі шукати відповідь на те, що є предметом вікової психології?
  Предметом вікової психології є Предмет, завдання і проблеми вікової психології
  У підручниках з психології, наукових працях і статтях досить докладно і доступно викладається дана тематика. Вивчення подібної літератури допомагає в осмисленні поведінкових особливостей дітей, дорослих і людей похилого віку. Запам'ятайте, що відповіді на всі питання містяться в психології.
  Предметом вікової психології є Предмет, завдання і проблеми вікової психології
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають