• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
 • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
 • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
 • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Когнітивне мислення. Ігри на логіку і мислення. Психологія

Когнітивна психологія повною мірою розглядає пізнавальні процеси людської свідомості. Дослідження відповідної області, як правило, мають пряме відношення до пам'яті, уваги, відчуттів, поданням відомостей із зовнішнього світу, логічного мислення, уяви і здатності до прийняття чітких рішень. Так, використовуючи когнітивне мислення з малих років людина засвоює отриману з товариства інформацію і перетворює її на знання, на основі яких в подальшому формується його особистість.


Особливості когнітивного мислення

Когнітивне мислення. Ігри на логіку і мислення. Психологія
Мислення як пізнавальний процес і когнітивна діяльність прирівнюється до сприйняття світу глибоко суб'єктивно. Важливо відзначити, що у кожної людини вона індивідуальна, бо формування мислення залежить від багатьох факторів, серед яких основні характеристики особистості, досвід в області взаємодії з іншими членами суспільства і так далі. Таким чином, доцільним є формування гідного рівня пам'яті, уваги, уяви, логіки, сприйняття та здібності до вирішення навіть найбільш непідйомних завдань людини з самого раннього віку. В умовах сучасного суспільства найбільший розвиток отримав обчислювальний варіант свідомості, згідно з якою психіка вважається свого роду пристроєм з фіксованою здатністю перетворювати сигнали. У представленій теорії центральна роль відводиться внутрішнім когнітивним схемами, а також активної діяльності організму в процесі мислення. Таким чином, можна порівняти когнітивне мислення людини з роботою комп'ютера, тому що дана система також має пристрої введення, зберігання і виведення інформації з урахуванням її пропускної здатності.


Основні види мислення

Когнітивне мислення. Ігри на логіку і мислення. Психологія
Когнітивна система має у своєму складі свідоме і несвідоме мислення. Однак сучасна психологія в основному займається лише вивченням свідомих процесів (протилежні ж досить глибоко розглядав свого часу З. Фрейд). Згідно з представленим положенням слід виділити три види мислення:
 • Наочно-дієве, спрямоване на вирішення конкретних завдань у відповідності з виробничими, конструктивними і організаторськими аспектами суспільної діяльності. Необхідно відзначити, що даний тип мислення є переважаючим у дітей у віці до трьох років включно. Так, дитина свідомим чином аналізує об'єкти свого пізнання за допомогою, наприклад, рук. Саме тому для маленьких дітей так важливі ігри на логіку і розвиток розумових процесів.
 • Наочно-образне, що втілює абстрактні думки та узагальнення в конкретні образи. Даний вид мислення починає формуватися у віці 4-7 років. Звичайно ж, у дітей ще зберігається зв'язок свідомості з практичними діями, але вже не є настільки тісним, як у випадку наочно-дієвого мислення.
 • Абстрактне, тісно пов'язане з абстрактними поняттями. В першу чергу воно виступає не у вигляді конкретних практичних дій або наочних образів, а в ролі міркувань абстрактного типу. Настільки раціональне мислення властиво школярам, формування чиєїсь особистості підходить до кінця.
 • Стадії розвитку інтелекту за Ж. Піаже

  Когнітивне мислення. Ігри на логіку і мислення. Психологія

  Творцем найбільш глибокої теорії формування інтелекту, відповідно до якої в процесі свого розвитку будь-яка людина проходить ряд стадій, став швейцарець Жан Піаже (1896-1980):
 • Період сенсо-моторного інтелекту включає шість стадій, на які розбиті перші два роки життя людини. В цей час активно формуються перцептивні і рухові взаємозв'язку немовляти з зовнішнім світом. Важливо відзначити, що даний період характеризується лише можливістю людини здійснювати безпосередні маніпуляції з речами, а ось дії із символами, представленими у внутрішньому плані, повністю виключаються.
 • Підготовчий і організаційний період конкретних операцій, вливающийся в рамки від 2 до 11 років, тягне за собою перехід від сенсорно-моторних функцій до внутрішніх (по-іншому їх називають символічними). Так, дитина вже має здатність вчиняти певні дії не тільки з зовнішніми об'єктами, але і з конкретними уявленнями. Вже у віці 7 років людина може успішно поєднувати дві представлені функції.
 • Період формальних операцій полягає в здатності підлітка 11-15 років вивчати можливе, гіпотетичне. Так, зовнішня дійсність починає сприйматися ним як окремий випадок того, що може бути, але не обов'язково є. Когнітивне мислення на даному етапі досягає своєї критичної точки, коли свідомість сформовано, але все одно слід прагнути до високого, адже досконалості немає межі.
 • Критика теорії Піаже

  Природно, що розглянута вище теорія вважається величезним досягненням інтелектуальної області знань, адже саме вона здійснила революцію щодо уявлень про когнітивному розвитку дітей. Так, протягом тривалого періоду часу переконання Піаже надихали безліч дослідників, що дозволило неодноразово підтвердити їх допомогою наукових методів. Однак з плином часу в суспільство прийшли інноваційні способи тестування розумової діяльності дітей різного віку, які довели, що Піаже недооцінював здібності підлітків.
  Доцільним буде навести даного умовиводу яскравий приклад. Для того щоб дошкільник міг успішно вирішити певні завдання, сформовані для перевірки теорії стадій Піаже, йому необхідно володіти певними базовими навичками, що дозволяють грамотно обробити інформацію: увагою, пам'яттю і конкретними знаннями відповідної області. Але може вийти так, що підліток не вирішить завдання з причини недостатньої кількості навичок, які несуттєві, але також необхідні для вирішення даної задачі.

  Формування моральних суджень дитини

  Когнітивне мислення. Ігри на логіку і мислення. Психологія
  Як з'ясувалося, Піаже активно вивчав пізнавальне мислення дитину. Але це далеко не межа його діяльності, адже важливим внеском у психологію є розгляд моральних суджень дітей. Швейцарець був упевнений, що розуміння ними соціальних конвенцій і правил моралі в обов'язковому порядку повинно відповідати загальній ступеня когнітивного розвитку. Так, первісні теорії, розкривають дане питання, Піаже сформулював виходячи із спостережень за дітьми під час гри в скляні кульки. Вчений цікавився у хлопців різних вікових категорій, звідки взялися правила європейської ігри, що вони означають і чому так важливо керуватися ними. Проаналізувавши безліч відповідей, психолог дійшов висновку, що когнітивний розвиток дитини згідно з його розумінням правил гри визначає чотири етапи, перші два з яких припадають на дооперационную стадію. А ось вже на третьому етапі діти починають усвідомлювати, що деякі з правил служать соціальним конвенціями, то є комплексними угодами, які можуть формуватися або змінюватися довільним чином, якщо всіх учасників це влаштовує. На четвертому етапі розуміння дітьми моральних правил хлопці цікавляться навіть ситуаціями, не встречавшимися їм раніше. Відповідна форма мислення називається ідеологічної і охоплює широкої коло соціальних питань, а не тільки стандартні особистісні або міжособистісні ситуації.

  Рівні мислення

  Когнітивне мислення. Ігри на логіку і мислення. Психологія
  Розумові процеси здійснюються на різних рівнях. Громадське мислення американський психотерапевт Аарон Тьомкін Бек розділив на три стадії. Таким чином, на поверхню виступають власні думки, які запросто можна усвідомити і навіть проконтролювати, нижче – думки автоматичного характеру, куди в першу чергу слід віднести нав'язані суспільством стереотипи, в глибині – когнітивні переконання, що носять несвідомий характер. Високий рівень мислення , який є завершальним елементом з перерахованих вище, найважче піддається всіляким змінам. Тим не менш, абсолютно все що надходять ззовні відомості людина може сприймати на одному з цих рівнів або ж на всіх у сукупності за допомогою аналізу інформації, побудови відповідних висновків та формування найбільш прийнятної для нього тактики поведінки. Для найбільшої ефективності прийнятих людиною рішень дуже важливим є розвиток когнітивної функції в дитячому віці. Саме тому піклуються батьки намагаються присвятити формуванню свідомості свого малюка якомога більше часу і заходів.

  Що сприяє розвитку логіки та мислення малюка?

  Когнітивне мислення. Ігри на логіку і мислення. Психологія
  Ні для кого не секрет, що найбільш популярним способом розвивати когнітивне мислення і всі його аспекти у дітей є ігри. Цей метод довів свою ефективність як часом, так і практично, адже гри сьогодні широко застосовуються не тільки в дитячих садках та інших дошкільних установах, але і в домашніх умовах. Так, найбільш популярними напрямками є завдання з різноманітними предметами, що забезпечують афірмації на позитивне мислення, ігри з використанням всіляких картинок і картотек, усні вправи чи завдання на дедукцію. Вельми цікавою грою є надання дитині можливості спочатку мислити подібно багатій людині, а після – як бідний. Дана вправа допоможе розвитку почуття ощадливості, економії, а що найважливіше – розсудливості в майбутньому. Звичайно ж, всі ігри на мислення і логіку класифікуються в залежності від статевих і вікових показників. Саме тому спостерігається тенденція, яка вказує на особливе прагнення суспільства розвивати логіку саме у хлопчиків, а мислення – у дівчаток, що дозволяє майбутнім стати їм справжніми чоловіками і трошки мрійливими жінками.
  Цікаво по темі:
  Когнітивне мислення. Ігри на логіку і мислення. Психологія
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають