• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
 • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
 • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
 • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Психодіагностична методика "Складні аналогії": опис тесту

В практиці психодіагностики вивчення мислення відводиться одна з головних ролей. Діагностика цього психічного процесу застосовується в самих різних випадках - у роботі шкільного психолога, при професійному відборі, медичної, судовій практиці і багатьох інших. Методики дослідження поділяються за своєю спрямованістю (яку характеристику мислення вивчають) і за віком випробуваних, для яких вони підходять. Методика "Складні аналогії" - одна з найбільш використовуваних в арсеналі практичних психологів, оскільки інформативними є не лише результати тестування, але і сам процес дослідження.


Психодіагностична методика "Складні аналогії": опис тесту

Для чого використовується методика?

Методика "Складні аналогії" призначена для діагностики мислення, його словесно-логічної складової. Вона виявляє, наскільки людина володіє вмінням розуміти складні логічні відносини, виділяти абстрактні зв'язку. Цей вербальний тест призначений для роботи з підлітками, юнаками і дорослими людьми, тобто особами старше 14 років. Методика "Складні аналогії" здатна виявляти такі порушення мислення, як дифузність, зісковзування умовиводів, нелогічність, розтікання. Також ефективна для роботи не тільки зі здоровими людьми, але і страждаючим резонерством - порушенням мислення, що проявляється в схильності до порожнім, поверхневим міркувань, багатослівності, відсутності цілісної думки у висловлюванні.
Психодіагностична методика "Складні аналогії": опис тесту

Опис стимульного матеріалу

Методика "Складні аналогії" має у своєму арсеналі стимульний матеріал, що складається з двадцяти пар слів, об'єднаних певної логічної зв'язком. Випробуваному належить визначити її і вирішити завдання. Всього типів шість, вони представлені в шифрі-таблиці зі зразками логічних зв'язків. Робота людини полягає у визначенні зашифрованою зв'язку в зразках і співвіднесення з ними запропонованих 20 пар слів. Наприклад, в парі "Бадьорий-млявий" присутній протиставлення, ці слова - антоніми. В таблиці шифру потрібно знайти таку ж пару з протиставленням понять і позначити в бланку відповідей відповідну букву шифру. В даному випадку парі відповідає шифр "Світло-темрява".


"Складні аналогії", методика: бланк її являє собою дві колонки: у лівій представлені всі 20 пар слів, у правій - літери А, Б, В, Г, Д, Е, відповідні одному з шифрів. Щоб показати зв'язок між словами в першій колонці, потрібно обвести букву шифру.
 • Шифр А позначає логічну зв'язок "один-багато" або "один - сукупність одиниць", наприклад, "голова-роман".
 • У шифрі Б друге слово показує, до якого класу явищ чи предметів належить перше. Наприклад, "спів-мистецтво".
 • Шифр вказує на 2 слова, належать до одного класу, але друге більше за масштабами, ніж перше. Наприклад, "Море-океан".
 • Шифр Р представлений протилежними поняттями, наприклад, "похвала-лайка".
 • У шифрі Д друге слово є наслідком першого, наприклад, "переляк-втеча".
 • Шифр Е - синоніми, наприклад, "плакати-ревіти".
 • Психодіагностична методика "Складні аналогії": опис тесту

  Процедура проведення дослідження

  Методика "Складні аналогії" передбачає інструктаж випробуваного перед початком тестування: "Перед Вами таблиця з 20 парами слів, які пов'язані між собою логічно. Вони знаходяться в лівій колонці. У правій - 6 букв, які відповідають типу логічного зв'язку. Вам необхідно визначити, яка зв'язок встановлено між парою, і в таблиці "Шифр" знайти найбільш відповідну їй. Після цього слід обвести букву з правої колонки, що відповідає вибраному вами типом зв'язку з таблиці "Шифр". На всю роботу у Вас 3 хвилини.
  В процесі тестування важливо звертати увагу на те, як випробуваний реагує на завдання, які міркування він вимовляє вголос. За необхідності можна підказати виконання 1 завдання, щоб простежити, чи правильно була зрозуміла інструкція, і в якому напрямку мислить людина. Далі він виконує все самостійно.

  Методика "Складні аналогії": інтерпретація результатів

  Після того, як випробуваний закінчив тестування, потрібно спершу підрахувати кількість правильних відповідей та виставити оцінку. Якщо було дано менше 6 правильних відповідей - 0 5 правильних відповідей - 12-14 9 влучень - 19-20 балів. Якщо людина дала більшість правильних відповідей, можна укласти, що йому доступно розуміння логічних зв'язків, він може оперувати абстрактними поняттями. Якщо випробуваний відчуває труднощі на етапі інструкції, насилу розмірковує вголос про те, як пов'язані між собою пари слів, виконує більшість завдань тільки з допомогою фахівця, можна робити висновки про низький рівень розвитку логічного мислення, про труднощі в розумінні аналогій між абстрактними поняттями, про нелогічність міркувань.
  Психодіагностична методика "Складні аналогії": опис тесту
  Варто відзначити, що навіть дорослим буває важко впоратися з деякими парами слів. Методика "Складні аналогії" не зовсім проста. Тому варто особливо ретельно підійти до пояснення інструкції, переконатися, що людина правильно зрозумів завдання, і тільки потім приступати до його виконання.
  Цікаво по темі:
  Психодіагностична методика "Складні аналогії": опис тесту
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають