• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
 • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
 • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
 • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Емпіричне мислення: суть, поняття, етапи та види

Варіантів того, як може бути організоване мислення людини, досить багато. Одні люди володіють раціональним складом розуму, інші сприймають інформацію через призму почуттів та емоцій. Хто мислить абстрактно, абстрактно, а для когось важливо враховувати всі реальні дрібниці і деталі. Пристрій розуму індивідуально і, ймовірно, саме цим воно залучає вчених з незапам'ятних часів.

Чим є емпіризм? Визначення

Відбувається це найменування від давньогрецького слова ????????, яке перекладається на російську мову як «досвід». Емпіризм – це один з напрямків в рамках теорії пізнання. Засноване воно на переконанні в тому, що знання здобувається з досвіду. Відповідно, і уявлення або ж передача змісту набутих знань є нічим іншим, як описом отриманого досвіду.


Суть поняття

Емпіричне мислення у філософії протиставляють містичного та раціонального. Однак воно не стільки є антагонізмом, скільки знаходиться між цими способами пізнання, поєднуючи в собі частину властивих їм елементів.
Емпіричне мислення: суть, поняття, етапи та види
Для даного типу пізнання характерні:
 • опора на відчуття;
 • зведення досвіду в абсолютну величину;
 • приниження чи ігнорування раціональних методів – теорій, аналітичних ланцюгів, додуманных понять;
 • інтуїтивне усвідомлення або ж «чуття».
 • Емпіричне мислення не заперечує наявність теорій і роздумів повністю, але розуміє їх не так, як це властиво раціональним методиками пізнання. Єдиним істинним джерелом знань, а також їх критерієм при цьому способі розумового процесу виступає досвід. Тільки природний плин речей, яку можна відчути, спостерігати, лягає в основу даного варіанту організації мислення. При цьому поняття властиво і наитие, і внутрішні переживання. Ці прояви входять до емпіричні характеристики мислення, як і споглядання, спостереження, досвід.


  Взаємозв'язок емпіризму і теоретичного типу мислення

  Хоча емпіризм і раціоналізм нерідко протиставляються, дані типи мислення поодинці є вузькими, що не дозволяють підійти до предмету зі всіх можливих точок зору сторін. Іншими словами, якщо при вивченні чого-небудь мислити виключно емпірично або, навпаки, раціонально, то частина розслідуваної предмета випаде з поля уваги і відповідно, не буде пізнана.
  Емпіричне мислення: суть, поняття, етапи та види
  Емпіричне і теоретичне мислення виступають в якості двох «стовпів» знання. В даному випадку одне логічно доповнює інше. Крім цього, теоретичний спосіб пізнання може бути доповненням, а продовженням ірраціонального. Емпіричні теоретичні методи мислення поєднують обидва підходи до організації пізнання. Після отримання базових уявлень з досвіду, спостереження чи іншого виду безпосереднього переживання, людина приступає до осмислення і побудови теоретичних формул стосовно досліджуваного предмета чи явища.

  У чому відмінність між раціональністю і емпіризмом?

  Теоретичне і емпіричне мислення розрізняють властиві їм підхід до отримання знань. Дійсність, сприймається емпірично, розглядається під кутом її зовнішніх проявів. Цей тип мислення фіксує очевидні процеси і явища, події та інше, що представляє інтерес для вивчення.
  Емпіричне мислення: суть, поняття, етапи та види
  Простими словами, емпіричний метод мислення – це усвідомлення всього, що представляється можливим помацати, обнюхати, розглянути, почути чи ж відчути як-небудь інакше. Теоретичний спосіб пізнання в корені відрізняється. Базуючись на отриманому поданні, людський розум вибудовує ланцюга думок, при цьому систематизуючи та класифікуючи як вже наявний, так і знову надходить матеріал. Таким чином, раціональне мислення налаштований на виявлення закономірностей загального і приватного порядку, що дозволяють здійснити науковий прогноз в тій чи іншій сфері діяльності.

  Форми мислення цього типу

  Як і будь-якого типу організованою розумової діяльності, эмпиризму притаманні складові структурні елементи.
  Емпіричне мислення: суть, поняття, етапи та види
  У емпіричне мислення входять дві великі форми:
 • іманентне;
 • трансцендентне.
 • Для кожного з цих видів емпіризму притаманні власні, що визначають їх суть, характеристики.

  Іманентна форма

  Іманентне мислення характеризується прагненням пояснити розумну діяльність і властиві їй процеси поєднанням уявлень та відчуттів. В історії філософії дотримання даного виду мислення приводило до розвитку скептицизму, прикладом служать роботи письменника по імені Мішель Монтень, розвив ідеї відомих античних вчених – Пиррона і Протагора.
  При цьому типі мислення весь багаж знань і досліджуваний матеріал обмежуються рамками психічних відчуттів – емоцій, уявлень, почуттів. Пізнавальна діяльність розглядається у вигляді продукту асоціацій і ланцюжки з одиничних психоемоційних елементів. Зрозуміло, існування реальності або ж буття за межами свідомості дана форма мислення не заперечує, але розглядає його як джерело можливості отримання відчуттів і досвіду.

  Трансцендентна форма

  Під даним видом емпіризму розуміється матеріалізм. Іншими словами, реальність розглядається як сукупність рухомих матеріальних елементів, частинок, що вступають у взаємні зв'язки та утворюють різні комбінації. Зміст думок і закономірності пізнання розуміються як продукт процесу взаємодії розуму з навколишнім середовищем. Таким чином відбувається формування досвіду, ложащегося в основу знання.

  Етапи і положення емпіризму

  Етапи емпіричного мислення або ж його основні положення пов'язані з спробами пояснити властивої людському розуму структуру гносеологических, математичних законів, які є загальними і безумовними.
  Емпіричне мислення: суть, поняття, етапи та види
  Перелік властивих цьому типу мислення етапів і положень включає в себе наступні:
 • необхідність і загальність;
 • повторення вражень;
 • асоціативність і схильність;
 • уявлення про досвід.
 • Загальність і необхідність сполучних розумових елементів при придбанні досвіду є наслідком повторюваного і одноманітного отримання певних вражень, відчуттів.

  Емпіричне мислення: суть, поняття, етапи та види
  Усвідомленого повторення вже відомих вражень призводить до їх закріплення, формування звички до них і встановленню асоціацій. Таким чином виникає нерозривний внутрішній зв'язок між конкретними уявленнями про що-небудь. Це, в свою чергу, призводить до повної неможливості розгляду або ж усвідомлення будь-яких об'єктів порізно. У сприйнятті людського розуму розглядаються предмети, об'єкти, процеси чи явища стають єдиним цілим. В якості прикладу результату даного етапу емпіризму можна привести традиційне сприйняття подружніх пар суспільством. Тобто якщо на яке-небудь торжество запрошується один з подружжя, апріорі вважається і відвідування заходу його половинкою. Чоловік і дружина не сприймаються за таких обставин як два самостійних і абсолютно різних людини. Товариство приймає їх як єдине ціле. Іншим прикладом можуть бути молоді матері. Напевно всім доводилося чути такі фрази: «У нас двійка», «Ми записалися в гурток». Однак двійка – тільки у дитини і в гурток записаний малюк, без матері. Іншими словами, мати не відокремлює дитину від себе, вона не вважає його самостійною людиною. У мисленні такої жінки дитина не що інше, як частина її самої. Спроби «розірвати» стійкі зв'язки між уявленнями досить складні і не завжди здійснюються. Нерозривні асоціації утворюються при наявності схильності до них. Тобто, є прямим наслідком життєвого досвіду. Вони здатні формуватися багато століть і охоплювати досвід, отриманий не одним поколінням людей. Але можуть виникнути і в окремого індивідуума і сформуватися досить швидко.
  Емпіричне мислення: суть, поняття, етапи та види
  Емпіричне мислення засноване на досвіді. Це може бути, як життєвий досвід конкретної особистості, так і цілого суспільства. Таким чином, даний тип мислення властивий як колективного, так і індивідуального свідомості.
  Емпіричне мислення: суть, поняття, етапи та види
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають