• 01:57 – Поняття віку у психології: визначення, періоди, особливості 
 • 01:56 – Роль батька в сім'ї: особливості впливу і функції 
 • 01:55 – Структурні елементи конфлікту: перелік 
 • 01:55 – Фатическое спілкування: поняття, рівні, засоби 

Історична психологія: поняття, виникнення, напрямки

Для кожної науки характерна наявність декількох напрямків, присвячених вивченню якого-небудь одного питання або ж їх сукупності, що відноситься до однієї сфери інтересів. Як раз таким напрямком і є культурно-історична психологія. Виникнення її пов'язують з іменами як російських вчених, так і французьких. А з'явилася ця наука відносно недавно – на початку минулого століття. Відповідно, вона дуже молода і ще знаходиться в стадії становлення, розвитку, але вже має власні окремі напрямки.

Що це таке?

Історична психологія – науковий напрямок, що займається питаннями самосвідомості, аспектів особистісних проявів людей у визначених часових проміжках. Інтерес для наукових досліджень представляють нюанси, характерні для мислення, особистісних аспектів та самосвідомості окремих людей і суспільства в цілому, його різних соціальних класів і культурних груп.


Іншими словами, предмет історичної психології – прояви особистості людини в рамках певної історичної епохи. Наука вивчає взаємозв'язки між часом, психікою і свідомістю, їх взаємне проникнення і вплив одного на іншого.

Як давно і де з'явилося цей напрямок?

Вперше поняття «історична психологія» в ужиток увів в середині минулого століття Еміль Мейєрсон. Сталося це в 1948 році у Франції. Однак назвати цю науку західноєвропейської не можна.
Історична психологія: поняття, виникнення, напрямки
В основі цього напряму лежить роботи радянського вченого Льва Виготського. Велика частина його праць, в яких розглядається взаємозв'язок історичних епох і психологічних аспектів особистості, відносяться до 20-м рокам минулого століття. Проте термінологія, що поєднує слова «культура», «історія», «психологія», в працях вченого не використовувалася.


Назва «культурно-історична теорія» виникло лише в 30-ті роки минулого століття, причому не серед послідовників Виготського і вчених, які поділяють його погляди, а в викривальної критики. З якої причини психологічна теорія, яка не несе ніякої антирадянської або антикомуністичної думки, піддалася різними звинуваченнями і гонінням, не зовсім ясно. Але як би там не було, критики робіт Виготського і його послідовників принесли користь історичної психології, практично ввівши в обіг термін, максимально точно визначає стик областей, в якому знаходиться коло її інтересів.
Історична психологія: поняття, виникнення, напрямки
Починаючи з 30-х років це напрямок науки знайшла своїх послідовників у західноєвропейських країнах і, звичайно ж, США. До середини минулого століття цей науковий напрям оформився, визначилися сфери його інтересів та предмети вивчення.

Які власні напряму є в цій науці?

Історична психологія – порівняно молода дисципліна, що не досягла ще й столітнього рубежу в своєму існуванні. Незважаючи на такий юний для науки вік, вона вже має два власних напрями, в межах яких і розвивається. Називаються вони просто:
 • горизонтальне;
 • вертикальне.
 • Найменування вибрані невипадково. Вони відображають суть питань і тем, які вивчаються в межах їх кордонів.

  У чому відмінність внутрішніх напрямків?

  Історична психологія горизонтального напряму – це свого роду площину, рівний зріз від сьогоднішніх днів до глибини часів. Іншими словами, в рамках горизонтального напряму вивчаються абсолютно всі особистісні аспекти, характеристики, типажі моделей поведінки і мислення, властиві людям протягом конкретних історичних епох. Зрозуміло, зачіпаються і питання взаємозв'язку особливостей психології людей і часу, в якому вони знаходяться.
  Історична психологія: поняття, виникнення, напрямки
  Вертикальне напрям зайнято трохи іншими питаннями, безумовно, перекликающимися з тими, які вивчаються в рамках горизонтального. Ця наукова область присвячена пізнання особливостей і нюансів розвитку, трансформації певних психологічних функцій протягом різних історичних епох та їх часових відрізків.

  Що відбувається зараз?

  Історичний розвиток психології складалося досить непросто. Зрозуміло, також йшло і формування окремих її напрямків, включаючи історико-культурне. На даний момент представниками цього напрямку наукової діяльності в якості постулату використовується так званий "неадаптівний" тип співвідношення характеру та механізмів розвитку психологічних процесів за часовими інтервалами. У працях Виготського, який вважається основоположником, батьком-засновником даної галузі психології, виражена думка про те, що основним предметом для вивчення повинно бути свідомість людини. Виражається ж воно за допомогою культурних інструментів, таких як слово або який-небудь інший залишений людьми знак.
  Історична психологія: поняття, виникнення, напрямки
  На даний момент ця основна, стрижнева думка історичної психології так і не виведена остаточно. Іншими словами, на сьогоднішній день науковий напрямок знаходиться вже не в зародковому, але все ще досить нерозвиненому стані.
  Історична психологія: поняття, виникнення, напрямки
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають