• 18:34 – Коричневий колір в психології: значення, переваги, сприйняття кольору і вплив на психіку 
 • 18:33 – Які символи психології існують і що вони означають 
 • 18:31 – Рамки Монтессорі: особливості, характеристики 
 • 18:30 – Манірність – це що таке? Давайте розбиратися 

Методи визначення рівня мислення

Перед тим як задати питання про те, як можна визначити рівень мислення людини, потрібно зрозуміти, що ж це таке. Більшість людей розуміють термін «мислення» буквально. Тобто вважають, що за цим словом ховається просте значення «здатність мислити». Зрозуміло, це так. Але термін «мислення» є й інші варіанти розуміння, набагато більш ускладнені, залежні від тієї сфери, в якій слово вживається. Наприклад, трактування його змісту в нейропсихології і філософії виявиться різною.

Що таке мислення?

Однозначного визначення цього поняття немає. Найбільш узагальненим і поширеним є трактування, що визначає мислення як складний психічний процес, результатом якого стає моделювання закономірностей, характерних для навколишнього світу і побудова висновків, які грунтуються на аксіоматичних уявленнях і положеннях.


Поняття мислення трактується й інакше. Серед найбільш затребуваних версій його визначення виділяються наступні:
 • процес обробки інформації в мозку;
 • встановлення і розуміння зв'язків з об'єктами навколишньої реальності;
 • сприйняття і відображення предметів, подій, закономірностей;
 • формування особистісного уявлення про що-небудь, що знаходиться поза мозку.
 • Конкретного визначення поняття мислення не дає жодна наука. Наприклад, всі перераховані вище варіанти трактувань цього явища відносяться до області психології. Тим не менше всі вчені, незалежно від своєї спеціалізації, підтримують твердження, що свідчить про те, що мислення є однією із ступенів процесу пізнання. Воно дозволяє отримати, упорядкувати і систематизувати в мозку знання про будь-які об'єкти, явища, властивості, процеси і таке інше, що оточує людину. Також за допомогою мислення розум здійснює певні висновки – цей процес психічної діяльності називається умовиводом. До нього ж належать плоди різних роздумів, побудова теорій про що-небудь.


  Методи визначення рівня мислення
  В яких формах проявляється мислення, яким законам підпорядковується область інтересів науки, званої логікою. Вона ж вивчає і рівні мислення людини. Різні психофізіологічні фактори, що впливають на цей процес, є предметом вивчення в багатьох сферах, не тільки в медичних. Однак пріоритет в пізнанні взаємозв'язків мислення і цих факторів, зрозуміло, у психології.

  Як давно вивчається мислення?

  Коли саме почалося вивчення мислення, визначити неможливо. Ймовірно, що вперше людина задумався над тим, що ж це таке, тоді, коли усвідомив, що здатний мислити. Перші письмові свідчення наявності роздумів на дану тему відносяться до часів античності. Це філософські праці мислителів Стародавньої Греції, серед яких виділяються роботи Парменіда, Епікура і Протагора. Залишене ними спадщина лягло в основу багатьох робіт Аристотеля і Піфагора. Чи замислювалися в давнину про це поняття і медики. Рівень мислення і те, як воно здійснюється, було предметом вивчення для Гіппократа. У Римській імперії цьому питанню багато уваги приділяв Гален. Дійшли до наших днів і праці олександрійських лікарів і вчених, що жили в далекій давнині.

  Чим характеризується мислення?

  Характеризують процес мислення чинників, звичайно ж, дуже багато. Проте всі нюанси, що описують розумову діяльність, можна об'єднати у дві великі групи. Перша група – це характеристики, що забезпечують узагальнене сприйняття і відображення навколишнього людини дійсності, включаючи й інформацію. Мислення здійснюється шляхом пошуку або ж позначення конкретних предметів, об'єктів, явищ. Пошук переходить у процес усвідомлення, який завершується трансформацією розрізнених деталей і елементів в узагальнену, цілісну картину.
  Методи визначення рівня мислення
  Друга група характеристик об'єднує процеси, завдяки яким здійснюється опосередковане розуміння чи пізнання чого-небудь. Висловлюючись простими словами, це той рівень мислення, на якому сприймається мозком не пряма інформація, а непряма або ж отримана шляхом власних міркувань. Тобто людина судить про природу і властивості, суті чого-небудь, не спираючись на безпосередні, прямі джерела.

  Які види мислення існують?

  Сучасна класифікація виділяє такі види мислення людей:
 • наочно-дійове;
 • образне;
 • абстрактно-логічне;
 • конкретно-предметне.
 • Методи визначення рівня мислення
  Кожен з видів розумового процесу має власні характеристики, що відрізняють його від інших, включаючи і рівень мислення.

  Наочно-дієва і образна форми

  Наочно-дієва форма мислення характерна для зовсім маленьких дітей, в середньому вона спостерігається у віці до півтора-двох років. Полягає ця різновид розумового процесу в поєднанні пізнання і різних маніпуляцій оточуючими предметами, речами, об'єктами. Крім дітей, цей вид мислення характерний при деяких психічних захворюваннях або ж відхилення в розвитку. Наприклад, він може супроводжувати слабоумство. Може ставати і наслідком важких травм головного мозку або ж тривалого кисневого голодування.
  Методи визначення рівня мислення
  Образне мислення властиве дітям молодшої вікової групи, починаючи з трьох років. Однак, на відміну від наочно-дійової форми, цей вид може не зникнути безслідно, а розвинутися і трансформуватися в творче мислення. Здійснюється цей процес шляхом безпосереднього сприйняття об'єктів, явищ, подій або інформації з залученням короткочасної і оперативної функцій пам'яті.

  Абстрактно-логічний і конкретно-предметна форми

  Абстрактно-логічний вид розумової діяльності унікальний, він притаманний тільки мозку людини. Суть його полягає в тому, що розумовий процес здійснюється категоріями, не існуючими в навколишньому насправді, і побудовою логічних ланцюгів з них. Цей тип мислення починає формуватися у 6-7-річному віці, саме з цією особливістю розвитку і пов'язано початок навчання дітей у школах. Конкретно-предметне мислення – це процес, що відбувається в мозку людей, повністю позбавлених уяви. Іншими словами, у ньому задіяні операції виключно з існуючими об'єктами, предметами чи явищами. Тобто це максимально реалістичний вид розумової діяльності.

  Що таке рівень мислення?

  Як правило, далекі від психології, філософії та інших наук, які займаються людським розумом, люди під цим висловом розуміють ступінь розвиненості розумового процесу. Іншими словами, чим вище рівень, тим розумніша людина. Однак з наукової точки зору зовсім іншим є рівень розвитку мислення. Методика його визначення і саме поняття предмет вивчення у когнітивній психології. Основоположником цього напряму в психології, як і автором теорії про поділ розумового процесу на різні рівні, є Аарон Бек.
  Методи визначення рівня мислення
  У когнітивній психології мислення представлене у вигляді пластів, в кожному з яких відбуваються певні процеси, які можуть ставитися до будь-якої з класифікаційних форм. Між собою шари відрізняються організацією розумового процесу і ступенем його глибини.

  Як визначаються рівні розумового процесу?

  Діагностика рівня мислення і визначення розвиненості інтелекту – зовсім не одне і те ж. Для виявлення рівня, що мозок людини схильний задіяти при рішенні якої-небудь задачі, використовуються тести, опитувальники, візуалізація і багато іншого. Зрозуміло, чим вище результат виявляється проходить тестування людини, тим більш розвинені його розумові рівні. Для визначення того рівня, на якому знаходиться та чи інша форма мислення, використовуються спеціалізовані завдання і тести. Наприклад, рівні творчого мислення виявляються за допомогою картинок «Знайди відмінності», завдань, в яких потрібно запам'ятовувати розташування і кількість графічних об'єктів і інших, аналогічних прийомів тестування.
  Методи визначення рівня мислення
  Найбільшу важливість у сучасному житті є вміння людини мислити логічно, чітко усвідомлювати фінальні цілі і бачити шляхи їх досягнення. Для виявлення таких здібностей потрібно визначити рівень логічного мислення. Робиться це за допомогою сукупності різних прийомів тестування, як і при необхідності виявити рівні інших форм розумових процесів.

  Які методи найбільш затребувані?

  Найчастіше виявлення рівня мислення здійснюється за допомогою наступних методик тестування:
 • запам'ятовування;
 • виявлення зайвої ланки або компонента;
 • продовження логічного побудови;
 • визначення основного елемента;
 • анаграми або ребуси;
 • графічні завдання.
 • Методи визначення рівня мислення
  Що ж стосується назв завдань або тестів, то їх досить багато, як і методичних посібників і збірників, присвячених їм. Однак відмінності між ними полягають лише в оформленні та кількості конкретних завдань. Приміром, в одному тесті може бути завдання на запам'ятовування на слух з двадцяти слів, а в іншому – тільки з десяти.
  Цікаво по темі:
  Методи визначення рівня мислення
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають