• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
  • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
  • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
  • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Темперамент і характер: психологія особистості, типи, характеристика та особливості індивідуального людини

Психіка абсолютно кожної людини унікальна. Особливості характеру і темпераменту також різняться. Індивідуальні відмінності, що існують між людьми, викликають непідробний інтерес вже протягом довгого часу. Дана тема включає в себе безліч питань і загадок, що стосуються здібностей, темпераменту і характеру людини. Неповторність кожного окремо взятого індивіда з психологічної точки зору залежить не тільки від оточення, в якому відбувалася і відбувається його соціалізація, але також від біологічних і фізичних особливостей. Вивчення властивостей темпераменту і характеру є дуже захоплюючим. У сучасних умовах, коли нам щодня доводиться спілкуватися з великою кількістю людей, набуті знання з психології людини будуть дуже актуальними.


Для чого потрібні знання про основні види людського темпераменту, характеру і особистості?

Темперамент і характер: психологія особистості, типи, характеристика та особливості індивідуального людини
Навіщо людині знати про психічних процесах, що відбуваються в організмі іншої людини? Психічні процеси визначають відмінності між нами. Придбання знань про психологію, темпераменті, характер і здібності людей допоможе краще розбиратися в людській природі і каталізаторах здійснення тих чи інших вчинків. Якщо взяти до уваги певну групу людей і помістити їх в одну і ту ж ситуацію, їх поведінка не буде ідентичним. Виникнення емоційних переживань і реакцій на однакову подія буде різним у кожного члена групи. Володіння основами знання людської психології і такими її складовими, як характер і темперамент, допоможе спрогнозувати поведінку цих людей. Подібні навички і вміння будуть корисні не тільки людям вивчають пов'язані з психологією дисципліни, а також тим, хто хоче почати краще розбиратися в собі і розуміти інших. Вивчення характеру, темпераменту і здібностей дає уявлення про відмінності між людьми.


Визначення мотивів діяльності людей з вашого оточення допоможе знаходити оптимальні шляхи для налагодження комунікативних зв'язків. Але що більш важливо, володіючи знаннями з даної сфери, ви краще зможете розібратися в собі і провести аналіз своїх позитивних і негативних якостей. Темперамент, характер і здібності особистості є індивідуальними. Весь спектр наших інтересів ніколи не буде повністю збігатися з усіма інтересами іншої людини. Наші емоції та душевні пориви у певній життєвій ситуації не будуть на 100% співпадати з переживаннями іншої людини. А також досить відчутною буде різниця в уявленнях та переконаннях. Не може бути повної схожості за всіма параметрами зважаючи соціалізації при різних життєвих обставинах. Подібного роду заглиблення в сферу людської психології допоможе легше налагоджувати стосунки з іншими людьми. Знання характерних рис особистості людей з вашого оточення допоможе знаходити індивідуальний підхід до кожного. Ефективна комунікація є метою будь-якого міжособистісного спілкування. Для того щоб досягти цієї ефективності, потрібно більше часу приділяти вивченню такої науки, як психологія. Зрозуміло, глибинними знаннями володіють лише професіонали. Але для повсякденного життя доскональне вивчення наявної інформації про людської психології абсолютно не потрібно. Достатньо буде вивчити основи та поняття з даної сфери.
Поняття темперамент і характер у психології зустрічаються дуже часто. Вони є визначальними, коли розмова йде про людську психологію. Отже, що ж означають поняття темпераменту та поняття характеру?

Значення терміна «темперамент»

Вивчення різних аспектів людської особистості загальною психологією дає розуміння темпераменту як набору певних вроджених рис. Людина вже з народження наділяється одним з чотирьох видів темпераменту, з яким співвідноситься його особистість протягом життя. Також людині можуть бути властиві риси відразу декількох видів. Такі типи називають змішаними. Змінити свою приналежність до того чи іншого типу не представляється можливим. Відразу виникає питання: «Чому не можна змінити темперамент?». Відповідь на нього дають природничі науки. Знаходження темпераменту в прямій залежності від біологічних особливостей людського організму, які даються людині від народження і не змінюються протягом життя, дають підставу бути повністю впевненим у тому, що і належність до одного з чотирьох видів темпераменту буде постійною. Коли обговорюються риси темпераментів, в першу чергу мається на увазі характерність в прояві емоцій, ступінь енергійності в тій чи іншій діяльності, а також інтенсивність пережитих почуттів. Якщо давати роз'яснення поняття «темперамент», то можна сказати, що це поняття являє собою певний обумовлений біологією стиль поведінки людини, що виявляється в характерних рисах його психічної активності. Під психічною активністю розуміється швидкість, темп і інтенсивність психічних реакцій.

Історія поділу людей за видами темпераменту

Темперамент і характер: психологія особистості, типи, характеристика та особливості індивідуального людини
Всі ми знаємо про існування чотирьох видів темпераменту. Примітно, що даний поділ є заслугою аж ніяк не сучасних дослідників. Дана класифікація своїми коренями сягає часів життя всім відомого давньогрецького «батька медицини» Гіппократа, який і є родоначальником теорії розподілу темпераментів на чотири види. В своїх роботах він говорив, що наявність особливостей в поведінці кожної людини безпосередньо залежить від переважання в організмі одного і чотирьох видів рідини, які він називав «життєвими соками». У ці види входили: кров, лімфа, жовч і чорна жовч. Переважання крові відноситься до сангвінікам і робить їх досить компанійськими, веселими і в міру активними людьми. Високий відсоток вмісту лімфи в організмі відноситься до флегматикам і визначає їх як людей врівноважених, незворушно спокійних і в якійсь мірі повільних. Високий рівень концентрації жовчі є причиною метушливість і надмірно бурхливих реакцій, які мають зовнішній прояв. Люди з перевагою даної рідини відносяться до холерикам. Що ж касаетсячерной жовчі, вона робить людину дуже вразливим і чутливим. Визначає високий рівень емпатії.

Через кілька століть російський учений Іван Петрович Павлов, який жив на рубежі XIX і XX століть, вивів свою теорію щодо причини відмінності в темпераментах. Наявність характерних особливостей в протіканні психічних процесів він пов'язував з функціонуванням нервової системи. Для того щоб скласти психологічні портрети по чотирьом типам, потрібно виявити властивості кожного темпераменту з певними пунктами. Головними пунктами є: швидкість реакції, рівень збудливості, прояв активності, сенситивність, а також пластичність, яка визначає здатність людини до адаптації. Кожен з темпераментів унікальний і несе в собі набір як позитивних, так і негативних характеристик. Знання своїх достоїнств і недоліків допоможе найбільш ефективно використовувати свої позитивні риси і вміло приховувати негативні прояви темпераменту, мінімізувавши який чиниться їм згубний вплив на своє життя. Розуміння даної теми дозволить розібратися в собі, а також дасть можливість краще зрозуміти особливості і причини моделей поведінки інших людей. Далі будуть представлені психологічні портрети людей з чотирьох видів темпераменту в узагальненій формі. Слід також розуміти, що цей розподіл дуже умовно. Дуже рідко людини можна віднести до якогось одного певного темпераменту. Набагато частіше можна спостерігати змішання декількох рис різних видів темпераменту в одній людині.

Меланхолік

Темперамент і характер: психологія особистості, типи, характеристика та особливості індивідуального людини
Психологічні процеси у людей, які належать до цього типу, в деякій мірі уповільнені. У зовнішньому прояві меланхоліки відрізняються особливою невиразністю. І хоча по більшій частини вони не виносять почуттів на загальний огляд, всередині вони дуже бурхливо переживають будь-які події та мають схильність переживати через дрібниці. Люди з цим типом темпераменту відрізняються високим рівнем співпереживання і всі сприймають близько до серця. Таких людей не можна назвати душею компанії через їх некомунікабельність, але такі люди роблять акцент не на кількість, а на якість спілкування. Їх відрізняє глибина і сталість у почуттях. У виконанні тієї чи іншої діяльності їх характеризує низький рівень залученості. Що стосується зовнішніх проявів, людей даного типу темпераменту відрізняє тихий голос, невиразність і плавність рухів, деяка повільність, а також низький рівень енергії. Більшу частину меланхоліків можна віднести до інтровертів.

Холерик

Темперамент і характер: психологія особистості, типи, характеристика та особливості індивідуального людини
Холерики є повною протилежністю меланхолікам. Холериків відрізняє активність протікання психічних процесів в організмі. У своїй діяльності холерики відрізняються високим ступенем залученості в процес виконання завдання і готовністю знаходити вихід з виниклих важких ситуацій. Але не завжди вони є продуктивними, оскільки рівень їх енергії піддається постійним змінам. Присутність в колективі людини з цим типом темпераменту може бути причиною виникнення безлічі міжособистісних конфліктів через їх нестриманість різкість у висловлюваннях. Інтенсивне протікання психічних процесів впливає на таких людей з точки зору прояву емоцій. Найчастіше холерики є недостатньо врівноваженими, схильними до запальності і дратівливості людьми. Міміка їх відрізняється особливою ступенем виразності, а жести різкістю. Про таких людей кажуть: «У нього все на обличчі написано». Більшу частину холериків складають екстраверти.

Флегматик

Темперамент і характер: психологія особистості, типи, характеристика та особливості індивідуального людини
Найбільш близькими до меланхолікам з відмінних рис характеру темпераменту є флегматики. Слабка рухливість нервових процесів так само, як і у меланхоліків, стає причиною їх неквапливості, деякою мірою повільності і невиразності в плані прояву почуттів. Якщо говорити про настрої даних людей, то згідно з численними спостереженнями дослідників, можна виділити його стабільність. Такі люди мають завидним спокоєм, і навіть в непередбачених ситуаціях вони зберігають можливість залишатися холоднокровними. На них важко впливати емоційно. У розумовій діяльності їх відрізняє дотримання чіткої структури в виконуваних дій. Не відрізняються високою емоційністю. Більшість флегматиків відносяться до інтровертів.

Сангвінік

Темперамент і характер: психологія особистості, типи, характеристика та особливості індивідуального людини
Найбільш товариськими, оптимістичними, життєрадісними і енергійними є сангвініки. Також їх відрізняє високий рівень працездатності, який властивий їм завдяки наявності високого рівня енергії. Це люди, яким властиве позитивне мислення і невимушене ставлення до будь-яких проявів життя. Така людина вміє сподобатися практично кожному. Має здатність легко заводити нові знайомства і без особливої праці вливатися в різні компанії, і що більш важливо, відчувати себе в них абсолютно комфортно. Такі люди дуже швидко загоряються та швидко гаснуть. Більшою мірою це стосується почуттів, в яких їх відрізняє непостійність. Також їм властиво швидко перемикатися з однієї справи на інше, залишаючи попереднє незакінченою. Його міміку і жестикуляцію відрізняє особлива виразність. Практично всі сангвініки відносяться до екстравертам.

Значення терміна «характер»

Характер визначає прояв людської особистості. Значущу роль на його формування впливає оточення, в якому перебуває людина. Залежно від різних обставин у індивіда можуть проявлятися і реалізовуватися різні властиві йому якості, які нерідко можуть бути протилежними по відношенню один до одного. Особливий вплив на становлення майбутніх характерних рис особистості робить процес соціалізації, що проходить в період дитинства і юнацтва. Однак сформовані в юному віці якості не визначають характер на все життя. Як і світогляд, змінюється протягом усього життя, так і характер людини піддається множинних змін в будь-якому віці. Під рисами характеру розуміють відмінні властивості людської особистості, з яких формується відмінна модель поведінки. Прояви характеру спостерігаються в ході взаємодії з соціумом. Манера спілкування може бути дуже делікатного або ж, навпаки, абсолютно безцеремонною. Різниця обумовлюється особливостями характеру, що мають відмінності на індивідуальному рівні. У суспільстві прийнято ділити людей на сильних характером і слабких. Тих людей, які володіють першим типом, відрізняють такі риси, як наполегливість, вміння відстоювати свою точку зору, наполегливість. Для другого типу найчастіше характерно слабовілля і невміння постояти за себе. Сучасними фахівцями була запропонована класифікація, яка розділила риси характеру на три основних групи. Першу групу складають комунікативні риси, такі як товариськість або ж, навпаки, замкнутість, співпереживання або байдужість і т. д. Друга група визначається діловими рисами, такими як проявляється по відношенню до роботи, відповідальність або безвідповідальність, акуратність або неохайність і т. д. Третя група включає в себе вольові риси особистості, такі як наполегливість чи поступливість, цілеспрямованість або ж байдужість до власного успіху. З точки зору системи людських відносин, прояви характеру відбуваються у чотирьох областях. У ставленні до інших людей, до справи, до себе, до власності. Провівши аналіз за всіма чотирма пунктами, можна скласти психологічний портрет особистості кожної людини. Підводячи підсумок всьому вищесказаному, характер можна визначити як відмінне поєднання певних особистісних властивостей, що визначає зовнішні прояви людської особистості.

Темперамент і характер у психології

Коли мова йде про описі індивідуальних властивостей людини, використовується безліч понять і термінів. З точки зору загальної психології, темперамент і характер є ключовими властивостями особистості. Існує зв'язок між цими двома термінами, але вона не визначає їх як синоніми. Темперамент і характер особистості у психології не є тотожно рівними. В чому ж полягає різниця? Основна відмінність особливостей темпераменту і характеру полягає в тому, що темпераментом людина наділяється від народження без можливості його змінити, в той час як характер формується в процесі життя і піддається багаторазовим змін. Люди, що володіють одним і тим же типом темпераменту, можуть бути абсолютно різними за характером. Набуті в процесі соціалізації якості характеру визначаються впливом оточення і виховання. Практично будь-які риси можна виховати ще не повністю сформовану людину, тобто дитину. Примітно, що характер базується і розвивається на базі темпераменту. Іншими словами, темперамент впливає на розвиток окремих рис характеру індивіда. Також темперамент визначає динаміку прояву характеру. Виходячи з цього можна зробити висновок, що поняття характеру і темпераменту людини в психології пов'язані між собою.
Темперамент і характер: психологія особистості, типи, характеристика та особливості індивідуального людини

Здібності

Чим визначаються здібності темпераменту і характеру? Здібності залежать від типу нервової системи. У приклад впливу темпераменту на набір певних здібностей можна привести флегматик, у якого менше здібностей для побудови успішного соціального взаємодії, ніж у сангвініка. В психологічні особливості особистості входять здібності, які допомагають швидкому придбання та застосування отриманих знань у певній області або відразу в декількох. Коли ми говоримо про те, що у людини є ті чи інші здібності, в більшості випадків ми маємо на увазі, що їх наявність допоможе людині досягти успіху на якомусь певному терені. Здібності пов'язані з темпераментом людини і є причиною відмінності у різних людей результатів виконання однієї і тієї ж діяльності при однакових умовах. Поняття «здібності» трактується як володіння навичками, уміннями і знаннями на високому рівні, що є гарантом ефективного виконання тієї чи іншої діяльності. Здібності можна підрозділити на складні та елементарні. Елементарні здібності є вродженими. На них темперамент не впливає. Сюди можна віднести здібності, що співвідносяться з органами почуттів. Складні особливості є соціально зумовленими. Це наявність та розвиток схильності до виконання якої-небудь певної діяльності. Так відрізняється одноманітністю роботою з легкістю впорається флегматик, а з діяльністю, що передбачає швидку зміну дій, впорається холерик. У психології темперамент визначає характер здібностей. Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що людська психологія дивовижна і багатогранна. Індивідуальність здібностей, характеру і темпераменту робить кожного з нас ні на кого не схожим. Вивчення даної теми дасть краще розуміння людської природи і її проявів. Знання про темперамент і рисах характеру допоможуть більш ефективно комунікувати з іншими людьми і досягати більших результатів у самопізнанні. Останнє більшою мірою буде актуально для людей, схильних до рефлексії. Було б дуже корисним наявність можливості змінювати тип темпераменту залежно від ситуації. Але на жаль, через те, що він є вродженим, перемикатися між чотирма його видами не представляється можливим. І хоча темперамент практично не схильний до змін під впливом тривалої роботи над собою можна розвинути в собі свої сильні якості і подолати деякі негативні риси. Простіше, звичайно, це буде зробити представникам змішаних типів. Психологія особистості, темперамент, характер і здібності, - усе це визначає особливості кожної людини. В залежності від кожної окремо взятої ситуації, у виграшному становищі може опинитися будь-який з існуючих типів. Важливо, що відмінності темпераменту полягають у можливості психіки, а в своєрідності її проявів. Зараз, коли тема самовдосконалення є дуже актуальною, психологія особистості займає одне з перших місць у списку досліджуваних тем. Більшість письменників роблять цю тему головною в своїх роботах. Пізнання себе, використання часу з максимальною користю та ефективна комунікація, - є підрозділами багатьох сучасних книг, спрямованих на покращення власного життя. І всі ці книги грунтуються на знанні людської психології. Тому їх прочитання є ефективним першим кроком на шляху до позитивних змін. Вони дають основи функціонування нервових систем і того, як краще застосовувати свої особливості у виконанні тієї чи іншої справи. Правильний підхід до діяльності, в залежності від власних відмінних рис, дозволяє бути більш ефективним в різних сферах життя. Темперамент і характер особистості в психології продовжують вивчатися.
Цікаво по темі:
Темперамент і характер: психологія особистості, типи, характеристика та особливості індивідуального людини
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають