• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
 • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
 • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
 • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Рівень професіоналізму: визначення, характеристика, оцінка, етапи розвитку та підвищення кваліфікації

Професія - основний вид діяльності людини в соціумі. Це вибір долі, життєвого шляху. Вона займає вагоме значення в житті кожної окремо взятої людини, а також і в усьому суспільстві в цілому. Трудова діяльність пов'язує всі структури світу в один великий двигун прогресу на землі. В сучасному світі важливо не тільки бути зайнятим, але і заслужити вища визнання у трудовій діяльності для розкриття власного потенціалу. Підвищення кваліфікації серед професіоналів підтримує конкурентоспроможність на ринку праці, а також допомагає кожному фахівцю постійно розвивати свої професійні якості та досягати кар'єрних висот.

Поняття «професіоналізм»

Рівень професіоналізму: визначення, характеристика, оцінка, етапи розвитку та підвищення кваліфікації
Професіоналізм - це високий рівень знань і навичок у певній галузі. Досягнення видатних результатів в робочої діяльності, шляхом застосування вже отриманого досвіду можна також назвати цим терміном. Це виявляється в активному професійному розвитку особистості, високого ступеня підготовки до трудових вимогам, систематичному підвищенні кваліфікації.


Також дане поняття можна розкрити в ролі мотиваційної сторони людини, враховуючи його здатність до засвоєння нових знань і технологій, практичні здібності, цільову спрямованість, оцінку особистості, професійні цінності, ефективність у роботі. Дане поняття характеризує три аспекту, це:
 • Особистість фахівця.
 • Професійна діяльність.
 • Професійне спілкування.
 • Професіоналізм особистості реалізується шляхом розвитку необхідних навичок для робочого процесу, якістю виконання поставлених завдань і отримання досвіду в області провідної діяльності.

  Критерії результативності

  Рівень професіоналізму: визначення, характеристика, оцінка, етапи розвитку та підвищення кваліфікації
  Існує трирівнева оцінка градації, що відповідає нормативним критеріям рівнів кваліфікації професіоналізму, де нижчий можна назвати навчальним (дає уявлення потенційних здібностей), середній вважається основним (встановлена норма), а вищий буде перспективою (подальший розвиток). Важливо розуміти, що з оцінкою професійного рівня пов'язані внутрішні та зовнішні критерії психологічного стану людини.


  Кожну градацію можна розділити на кілька внутрішніх категорій і сформувати за десятибальною шкалою. 1. Перша група таких критерій передбачає результативність продуктивності праці. Сюди можна віднести якість роботи і швидкість її виконання. 2. У другій групі розглядаються показники, при яких виявляється специфіка професії. Наприклад:
 • Уміння, знання, навички, досвід.
 • Сила мотивації.
 • Професійна самооцінка.
 • Стресостійкість.
 • Особливості професії.
 • Загальний стан.
 • Професійна самооцінка

  Рівень професіоналізму визначається особистісними соціальними параметрами по відношенню до робочих завдань. На успішність виконання діяльності впливають такі фактори:
 • Психічний і фізичний стан.
 • Рівень самооцінки.
 • Адекватна самооцінка.
 • Стійкість самооцінки.
 • Гнучкість самооцінки.
 • Тут вступає в силу таке поняття, як «саморегуляція». В професійній діяльності вона спрямована на адекватне сприйняття ресурсів організму. Будь-яке відхилення від адекватного рівня сприйняття позначається не тільки на роботі, але і на стані людини.
  Фізична тренованість дає можливість розширювати сферу активності і приводить до повної адаптації людини до робочим умовам, визначеним рівнем ефективності і стійкої працездатності. Таким чином, в ході трудової діяльності виробляється циклічний процес, при якому виявляються слабкі і сильні сторони працівника, визначається його профпридатність і компетентність.

  Стадії професіоналізму

  Рівень професіоналізму: визначення, характеристика, оцінка, етапи розвитку та підвищення кваліфікації
  Для визначення рівня професіоналізму виділяється 4 стадії профкомпентности: 1. Людина не усвідомлює свою некомпетентність. Він не володіє необхідними знаннями та вміннями, тому не має можливості вести діяльність успішно. Причиною може бути банальний брак навичок, коли при подальшій професійній активності людина отримує потрібний досвід. В іншому випадку, особиста негативна оцінка (невпевненість у своїх силах, відсутність мотивації, підвищена тривожність) гальмує розвиток суб'єкта і не сприяє підвищенню компетентності. 2. Усвідомлювана некомпетентність. Людина розуміє, що йому потрібна професійна підготовка для здійснення трудової діяльності. 3. Усвідомлювана компетентність. Формується чітка структура професійних навичок, людина ефективно застосовує знання. 4. Неусвідомлювана компетентність. Відбувається у разі, коли професіоналізм стає частиною особистості. Тут професійність визначається, як прийняття єдиного вірного рішення навіть в критичних умовах.

  Рівні оцінки професійних навичок

  Рівень кваліфікації професіоналізму - це визначення оцінки професійних умінь, знань, ступеня відповідальності та повноважень згідно з профстандартами. Кваліфікація визначається, як ступінь підготовки до спеціальності або процес оцінки професійних можливостей людини. Оцінка рівня професіоналізму будується на наступних кваліфікаційних можливості:

  Рівні  Повноваження і відповідальність  Необхідні навички  Вимоги до підвищення кваліфікації  1  Старанність під керівництвом. Ступінь особистої відповідальності.  Реалізація стандартних доручень. Володіння базовими знаннями.  Проходження початкового навчання. Практичні вміння.  2  Виконання завдань під керівництвом. Вміння самостійно приймати рішення.  Виконання типових доручень. Вибір стратегії вирішення питання з урахуванням нестандартній ситуації. Розуміння основ стандартних завдань на практиці  Професійна підготовка. Практичні вміння.  3  Виконання завдань під керівництвом. Планування результативної методики вирішення питання. Самостійне розв'язання задачі.  Вирішення основних завдань. Підбір дієвих способів виконання поставленого завдання. Рішення задач з урахуванням сформованого досвіду.  Профпідготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації у строк до 1 року.  4  Виконання завдань під керівництвом. Планування результативних засобів вирішення питання. Самостійне розв'язання задачі. Відповідальність за себе і підлеглих співробітників.  Реалізація різних завдань, шляхом використання отриманого досвіду. Контроль ситуації, корекція дій при необхідності. Рішення спец. завдань. Здатність до самостійного анализированию.  Необхідну освіту. Проходження програми по підготовці кваліфікованого персоналу. Підвищення кваліфікації. Практичні навички.  5  Участь у прийнятті рішень внутрішньоструктурний завдань. Самостійне прийняття рішень. Відповідальність за себе і підлеглих.  Використання технологічних або методичних професійних знань. Вміння самостійно знаходити рішення у професійних питаннях. Контроль і аналіз виконання завдань.  Проходження підготовки високо спеціалізованих кадрів. Підвищення кваліфікації, перепідготовка. Додаткове навчання.  6  Самоорганізація власної діяльності. Контроль роботи підлеглих. Здатність налагодження співпраці між працівниками або підрозділами. Відповідальність за підприємство.  Впровадження дієвих прийомів у вирішенні професійних питань. Контроль і коригування рішень. Самостійний аналіз профдіяльності.  Отримання вищої освіти. Отримання освіти по підготовці середньої ланки. Додаткові програми. Володіння практичними навичками на вищому рівні.  7  Розробка стратегій. Управління великими організаціями. Відповідальність за результат роботи підприємства.  Рішення задач по розвитку профдіяльності із застосуванням отриманого досвіду. Розробка нових методів у вирішенні практичної діяльності. Знаходження нових способів розвитку підприємства.  Наявність вищої освіти. Навчання допоміжним навичкам. Володіння необхідними навичками.  8  Самостійна робота в управлінні трудового процесу на великих підприємствах. Відповідальність за результативність роботи великих компаній або цілих галузей.  Розробка проектно-дослідницьких завдань, спрямована на підвищення ефективності.  Навчання за науково-педагогічним програмами (аспірантура, ад'юнктура), програмами асистентури, ординатури. Отримання практичних навичок.  9  Управління об'ємними значними процесами, розробка систем економічного і соціального характеру. Відповідальність за результат роботи підприємства на державному та міжнародному рівнях.  Самостійна розробка прийомів вирішення завдань. Підвищення ефективності діяльності. Створення нових галузей.  Навчання за науково-педагогічним програмами (аспірантура, ад'юнктура), програмами асистентури, ординатури. Додаткове необхідне навчання. Отримання практичних навичок

  Методи оцінки

  Рівень професіоналізму: визначення, характеристика, оцінка, етапи розвитку та підвищення кваліфікації
  Рівень професіоналізму оцінюється для отримання відомостей про результативності праці. Це допомагає приймати рішення про підвищення або зниження співробітників. Оцінювання рівня професіоналізму і якості виконання роботи допомагає проаналізувати просування компанії на ринку.

  Професійна компетентність може оцінюватися двома способами: індивідуальним і груповим. В індивідуальну методику входять:
 • Інтерв'ю.
 • Тестування.
 • Спостереження за співробітником в практиці.
 • Спостереження за співробітником в практиці з підстроюванням складних ситуацій.
 • При груповому методі може використовуватися кілька способів одночасно. Серед них виділяють:
 • Ассессмент-центр. Коли співробітників оцінюють колективно. Це може представляти ділову гру, яка буде оцінюватися експертною комісією.
 • Проведення переговорів.
 • Також існують нестандартні методи оцінки. Наприклад, з участю психолога, який складає оцінку особистих і професійних якостей.

  Підвищення кваліфікації

  Рівень професіоналізму: визначення, характеристика, оцінка, етапи розвитку та підвищення кваліфікації
  Підвищення кваліфікації розглядається, як проходження професійного навчання з метою підвищення теоретичних і практичних вмінь. Отримання кваліфікації вищого рівня сприяє вдосконаленню навичок і професійного зростання.
  Навчання буває коротким (від 72 ч.), теоретичним (до 100 ч.) і тривалим (понад 100 ч.). Особам, які пройшли короткострокове або теоретичне навчання, видається посвідчення про підвищення кваліфікації. Особи, які пройшли курс, тривалістю більше 100 годин, отримують свідоцтво.

  Кваліфікації педагогічних працівників

  Кваліфікаційні вимоги педагогів підготовлені у відповідності з типовим положенням про атестацію педагогічних і керівних працівників державних, муніципальних установ і організацій освіти, затвердженим Наказом Міністерства освіти Російської Федерації. Особи, які претендують на першу, другу і вищі категорії кваліфікації повинні мати вищу освіту та стаж роботи. Рівні професіоналізму педагога другої категорії:
 • Розуміння основ теорії педагогіки, психології і вікової фізіології;
 • Знання змісту викладається матеріалу;
 • Знання навчальних методик;
 • Знання основ виховання;
 • Володіння практичними знаннями;
 • Володіння різними прийомами навчання і широким спектром методів, що забезпечує інтерес до освітнього процесу;
 • Вміння налагоджувати комунікативність з навчаючим;
 • Вміння сприяти розвитку освітньої системи;
 • Вміння створювати комфортні умови під час навчального процесу;
 • Рівень професіоналізму: визначення, характеристика, оцінка, етапи розвитку та підвищення кваліфікації
  Перша кваліфікаційна категорія повинна відповідати всім необхідним вимогам другий, а також мати набір наступних навичок:
 • Застосування практичних навичок у сучасній психологічно-педагогічної діагностики;
 • Володіння сучасними педагогічними технологіями;
 • Володіння методиками аналізу навчально-методичної предметної роботи;
 • Розуміння психологічних особливостей учнів;
 • Уміння добирати методику навчально-виховного процесу під особливості учнів.
 • Вищий педагогічний рівень професіоналізму

  Для підвищення професійного рівня педагогічної діяльності, знання та вміння претендента, повинні відповідати першої кваліфікаційної категорії. Цей момент необхідно враховувати. Крім цього, високий рівень професіоналізму характеризується наступними навичками:
 • Підходити до вирішення практичних завдань творчо.
 • Створювати максимально комфортні умови для здійснення творчої форми освіти.
 • Уміння використовувати в освітньому процесі дослідно-експериментальні методи.
 • Володіти організаційними прийомами освітнього процесу.
 • Мати навички планування і управління виховно-освітнім процесом.
 • Етапи професійного розвитку

  Рівень професіоналізму: визначення, характеристика, оцінка, етапи розвитку та підвищення кваліфікації
  В ході підвищення свого рівня професіоналізму суб'єкт перебуває на різних етапах розвитку.
 • Допрофессионализм. На даному етапі людина займається профдіяльністю без спеціальних навичок і умінь. Його мінімальні знання відповідають рівню новачка або помічника.
 • Професіоналізм. Етап, на якому можна говорити про якості професіонала. Людина засвоює необхідні знання та правила професії, набуває спеціальність, ставить перші професійні цілі.
 • Вищий професіоналізм. Ступінь професійного зростання, на якому фахівець досягає успіхів у кар'єрі, перетворюється в експерта своєї справи, знаходить творчі, неординарні рішення завдань у своїй профобласті, самостійно розробляє стратегії і концепції, які застосовує на практиці. Має здатність навчати інших.
 • Послепрофессионализм. В основному відноситься до фахівцям, які досягли пенсійного віку. У цьому періоді людина може бути порадником, кращим наставником, консультантом у своєї колишньої професійної галузі. Таких людей називають екс-професіоналами.
 • Також розглядається етап непрофесіоналізму, коли людина, володіючи потрібними знаннями і техніками йде в неправильному напрямку. Щось заважає йому підвищувати рівень професіоналізму (відчувається брак практики або обрана помилкова стратегія розвитку).
  Рівень професіоналізму: визначення, характеристика, оцінка, етапи розвитку та підвищення кваліфікації
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають