• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
 • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
 • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
 • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Психологія: список літератури, необхідні книги, короткий опис, класифікація, цілі, завдання та етапи розвитку

Дати грамотне визначення науки – завдання не з легких. Приміром, тільки наука про управління має більш 100 визначень. І здається, можна говорити про одне й те ж сотню разів, проте сперечатися про рівень об'єктивності кожного з них марно, кожен автор має право на свою точку зору і розглядає будь-яку проблему з різних точок зору. До єдності думок вчені не прийшли і в питанні психології. І причина тут не тільки в суб'єктивності думок діячів науки, але і в специфічних особливостях самої психології. Все тому, що дана наука вивчає саму загадкову і надзвичайно складну для пізнання категорію – психіку. Також психологія може повертати пізнання на себе, тобто людина може вивчати самого себе. Тут суб'єкт і об'єкт пізнання виступають в одній особі. При цьому кожен навчальний заклад пропонує свій список літератури з психології, орієнтуючись на професійну сферу студентів.


Психологія: список літератури, необхідні книги, короткий опис, класифікація, цілі, завдання та етапи розвитку

Визначення психології

Так як визначень психології як науки існує досить багато і виділити одне найбільш підходяще неможливо, слід звернутися до найбільш часто використовуваною формулюванні. Психологія – це наука, яка вивчає закономірності формування, функціонування, розвитку людської психіки. Саме слово з'явилося шляхом злиття двох грецьких слів: psiche – це означає "душа", logos – "наука". Виходить, що все досить просто, психологія – це наука про душу. Такої думки дотримувалися досить тривалий кількість часу. Але чи це так? Як ми знаємо, душа – це щось незбагненне, недоступне для вивчення. Проте в побутовій психології знання про внутрішньому світі людини почали ототожнюватися з поняттям душі. Але в процесі розвитку науки було рішення використовувати слово «психіка», так як знання добуваються про неї не звідкись згори, а через теоретичні та експериментальні дослідження.


Психологія: список літератури, необхідні книги, короткий опис, класифікація, цілі, завдання та етапи розвитку

Об'єкт та мета вивчення психології

Очевидно, що об'єктом вивчення у психології вважається людина. Причому це визначення включає в себе не тільки конкретно взяту особистість, але і групу людей, які можуть перебувати між собою у будь-яких стосунках, від любовних до ділових. Людина, його психіка – найзагадковіший і не вивчений об'єкт для психології. Як кажуть, чим більше він вивчається, тим більше питань залишається. Мета науки про психіку полягає в тому, щоб навчитися розуміти людину, незважаючи на все різноманіття, хаос і нестабільність його внутрішнього світу. Все це для того, щоб навчитися жити, не заважаючи один одному. Осягнути ази психології рекомендується кожному, адже людина, яка не знає себе, ніколи не зможе розпізнати іншого.
Психологія: список літератури, необхідні книги, короткий опис, класифікація, цілі, завдання та етапи розвитку

Завдання психології

Основне завдання психології як науки – вивчити специфіку формування, розвитку і прояви психічних процесів у людини. І вже від цієї самої головної задачі йде список супутніх:
 • Для початку потрібно відзначити, що одна з найважливіших завдань – це вивчення психічних процесів у практичних цілях. Теорія теорією, а практичне значення відіграє першорядну роль.
 • Якісне вивчення всіх психічних явищ.
 • Аналіз формування, функціонування, розвитку цих явищ.
 • Дослідження механізмів, запропонованих психологією для роботи з психічними явищами.
 • Впровадження отриманих знань з галузі психології в життя і діяльність людини.
 • Ці завдання є основними, які переслідує психологія.
  Психологія: список літератури, необхідні книги, короткий опис, класифікація, цілі, завдання та етапи розвитку

  Що таке психіка?

  Якщо не заглиблюватися в наукові подробиці, психіку можна дати таке визначення: це суб'єктивна думка чи образ об'єктивного світу, що виникає у конкретної людини в процесі його спілкування і взаємодії з навколишнім світом і людьми. Існування психіки ми зобов'язані головного мозку, яка має здатність відображати взаємодію об'єктів, явищ і подій навколишнього дійсності.
  Психологія: список літератури, необхідні книги, короткий опис, класифікація, цілі, завдання та етапи розвитку

  Психічні процеси і явища

  Відразу ж в справу вступають і психічні процеси, які виражаються самими базовими психічними явищами. Вони забезпечують первинне відображення дійсності та усвідомлення людиною всього того, що відбувається в перші частки секунди. Їх відмінна особливість в тому, що вони мають чітко виражений початок, напрямок і конкретну, яскраво виражену кінцівку. Кожен психічний процес - лише частина більш складної психічної діяльності. Вони мають три категорії: пізнавальні, емоційні, вольові. Варто також згадати про психічних явищах. Всього існує два типу: стану людини (сюди входять такі категорії, як настрій, стрес, втома, радість, душевний підйом і т. д.) та психічні властивості (наприклад, темперамент, здібності, особистісні характеристики, життєві установки, принципи тощо). Виходячи з усього перерахованого, можна дати ще одне визначення психології. Це наука про психічні процеси, стани людини та їх властивості. До вивчення рекомендується список літератури про вікової психології, варто звернути увагу на таких авторів, як: Хилько М. Е, Батюта М. Б., Дарвіш О. Б., Макарова І., Столяренко І. Д. і так далі.
  Психологія: список літератури, необхідні книги, короткий опис, класифікація, цілі, завдання та етапи розвитку

  Принципи психології

  Як і будь-яка наука, психологія має свої принципи. Основними можна назвати наступні:
 • Принцип детермінізму – це означає, що психіка і свідомість формуються і розвиваються під впливом навколишнього світу, соціального середовища. Свідомість людини виникає виключно у суспільстві людей та існує рівно до тих пір, поки існують інші люди.
 • Принцип єдності психіки, свідомості, діяльності. Тут все очевидно, розвиток свідомості неможливе без трудової діяльності і навпаки. Завдяки тому що у нас є свідомість, ми можемо планувати роботу, шукати методи здійснення цілей і так далі.
 • Вивчається психіка людини за допомогою особистісного підходу. Кожна людина має свої задатки, які даються йому природою. Це темперамент людини, стресостійкість, сила нервової системи. Звідси з'являються задатки з особистісного характеру: мотиви, інтереси, погляди. І у кожної людини ці категорії строго індивідуальні, тому їх необхідно враховувати, якщо ви вивчаєте конкретної людини.
 • Історичний принцип в дослідженні і вивченні психології полягає в тому, що знання виходять за допомогою вивчення історії людського роду.
 • Рекомендується вивчити психологію особистості за списком літератури. Пропонуються до прочитання праці наступних авторів: Анцыферова Л. І, Барабанщиків Ст. А., Брушлинский А., Поппер К., Фрейд З., Юнг К. та багато інших. Список літератури з психології можна продовжувати нескінченно, і скільки праць великих людей нас ще чекають у майбутньому!

  Психологія: список літератури, необхідні книги, короткий опис, класифікація, цілі, завдання та етапи розвитку

  Психічні стани та освіти

  Ці дві категорії також мають основоположне значення у вивченні психіки. Психічний стан більш складне і тривале, в порівнянні з психологічним процесом. Жоден список літератури по психології не зможе досконало відобразити всю складність цих понять. Психічний стан відбивається на продуктивності, працездатності, нормального функціонування кожної людини. Тут ми говоримо про активності/пасивності, бадьорості/стомленості, про дратівливості, про погане або хорошому настрої і так далі. Що стосується психічного освіти, це результат роботи психіки. Сюди належать питання її розвитку, становлення і формування. Вони з'являються в процесі отримання досвіду, життєвого чи професійного. Сюди відносяться знання, уміння, навички, звички і так далі. Наприклад, ви вивчили список літератури з психології та педагогіки, винесли для себе певні знання, застосували їх на практиці, отримали досвід – це і буде психічне утворення.

  Література

  Психологія – одна з найскладніших наук, яку не так-то й просто вивчити з книжок, тут допоможе тільки практика та напрацьований досвід. Звичайно, без теорії ніяк не обійтися, тому починати потрібно саме зі списку літератури з дитячої психології, особливо якщо ви молодий батько або початківець вихователь в дитячому садку. Зверніть увагу на наступних авторів: Абрамова Р. С. «Вікова психологія», Крайг Р. «Психологія розвитку», Кон В. С. «Психологія ранньої юності» і так далі. З педагогічної психології список літератури вже зовсім інший. Обов'язково візьміть на замітку таких авторів: Айсмонтас Б. Б., Волкова А. А., Григорович Л. А., Хон Р. Л. Що стосується списку літератури з психології для вузів, то тут не обійтися без наступних: Маклаков А. Р. «Загальна психологія. Підручник для вузів», Рубінштейн С. Л. «Основи загальної психології», Обухова Л. Ф. «Вікова психологія», Корнілова Т. В. «Експериментальна психологія». І пам'ятайте, психологія – це набагато цікавіше, ніж здається.
  Психологія: список літератури, необхідні книги, короткий опис, класифікація, цілі, завдання та етапи розвитку
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають