• 22:22 – Типології соціальних груп: визначення, поняття і види 
 • 22:20 – Об'єктивність та ілюзії в книзі Рудольфа Арнхейма "Мистецтво і візуальне сприйняття" 
 • 22:20 – Дискурсивне інтуїтивне мислення - що це? 
 • 22:20 – Повсякденність - це що таке? 

Офіційне рольове спілкування - це Визначення, особливості та вимоги

Учасниками спілкування завжди є конкретні люди, які володіють специфічними якостями. Ці якості і риси людей розкриваються в ході спілкування і здійснення спільної діяльності. В рольовому вигляді спілкування співрозмовники виступають в якості носіїв певних ролей, наприклад, продавець - покупець, лікар - пацієнт, учитель - учень. У рольовій формі спілкування людина позбавляється спонтанності поведінки, так як його кроки і дії диктуються роллю, яку він виконує. Тобто рольове спілкування – це спілкування, в ході якого людина виявляє себе не як індивідуальна особистість, а як одиниця соціуму, яка виконує певні завдання. Цей вид спілкування відіграє значну роль в житті людей. Рольове спілкування – це тип спілкування та взаємодії з іншими людьми, допомагає вирішити складні завдання, які неможливо вирішити поодинці.

Загальна термінологія

Перш ніж говорити про рольову типі спілкування, слід розібратися в основних поняттях. Спілкування – це контактування між живими організмами, що включає в себе обмін даними, інформацією. Супроводжується процес взаємним сприйняттям і спробами вплинути один на одного. Функціонально-рольове спілкування – це спілкування партнерів на рівні суспільних ролей, наприклад, начальник і підлеглий. При цьому виді спілкування задіяні певні норми й очікування. Міжособистісне спілкування – це спілкування між окремими особистостями, воно дуже багатопланово. Практичний інтерес представляє можливість впливу співрозмовників один на одного.
Офіційне рольове спілкування - це Визначення, особливості та вимоги

Види спілкування

Спілкування може бути конфліктним або довірчим. Конфіденційність - це важливий ознака всіх форм контактування, без неї не можна вести переговори, вирішувати особисті питання. Конфліктне спілкування - це взаємне протистояння людей, взаємні вираження недовіри і невдоволення.


Спілкування поділяють на ділове і особисте, пряме і непряме (за допомогою додаткових засобів - аудіо-, відеотехніки, листів, електронної пошти). В соціальній психології виділяють такі типи соціально-рольового спілкування, як:
 • Імперативне спілкування – це авторитарна форма контактування з партнером, з метою досягнення повного контролю над його поведінкою, думками, установками і примусу його до певних рішень або дій. Партнер виступає пасивною стороною. В якості форм впливу використовують накази, вимоги та приписи. Найяскравіші приклади застосування імперативного спілкування – це при рольовому спілкуванні «начальник – підлеглий», «командир – солдат». Але такий тип контактування абсолютно недоречний в подружніх взаєминах, у відносинах між дітьми і батьками, в системі педагогічних взаємин з учнями.
 • Маніпулятивне спілкування – це форма спілкування, при якій вплив на співрозмовника здійснюється таємно, але мета залишається такою ж, як і при імперативному вигляді, тобто надання впливу і досягнення повного контролю над співрозмовником. При такому типі спілкування партнер сприймається не як індивідуальність, а як носій потрібних маніпулятору якостей і властивостей. Але часто трапляється так, що людина, який обрав цей тип спілкування з людьми, сам стає жертвою власної маніпуляції. Він починає сприймати фрагментарно, керується уявними цілями і мотивами, переходить на стандартні форми поведінки. Як правило, маніпулятивна форма спілкування використовується не зовсім порядними людьми в бізнесі, діловій сфері, у ЗМІ.
 • Поняття про рольовому спілкуванні: особливості

  Рольовий тип спілкування – це спілкування людей, що є носіями певних соціальних ролей, наприклад, мама і дитина, вчитель і учень, чоловік і дружина. Це спілкування будується за певними правилами, які встановлює суспільство, використовують ці правила для спрощення процесу спілкування, полегшення виконання завдань кожного учасника. Якщо програвати різні ситуації в сюжетно-рольовій грі, спілкування в реальному житті значно полегшується.


  У деяких випадках спілкування з встановленим соціальним ролям неможливо, наприклад, ділові переговори або наради підпорядковані ділового етикету та спілкування в цих рамках значно складніше, ніж в рамках вчитель–учень. У дитинстві діловий тип спілкування відпрацьовується в рольових іграх, коли діти домовляються, в яку гру грати, або, наприклад, існують спеціальні ігри, в яких діти отримують навички спілкування в ділових ситуаціях.
  Офіційне рольове спілкування - це Визначення, особливості та вимоги
  Завдяки іграм відбувається зближення дітей, що створює умови для розвитку колективних взаємовідносин, відбувається розвиток спілкування. Сюжетно-рольова гра виховує вміння і бажання спільно грати, вміння домовлятися, радіти успіхам товариша, ділитися іграшками, спільно здійснювати певні дії, не заважаючи, а допомагаючи один одному.

  Ролі

  При рольовому вигляді спілкування замість розуміння індивідуальності контактної особи обходяться тільки знанням тієї ролі, яку він грає, а в житті кожен грає безліч ролей. Роль – це спосіб поведінки, який диктується суспільством, тому, наприклад, учневі або касиру не властиво вести себе як військовому. Ми всі живемо у суспільстві, отже, кожен з нас виконує безліч соціальних ролей (функцій). Наприклад, службові – підлеглий (начальник), співробітник, фахівець, учений, учень; житейські – клієнт, квартиронаймач, сусід, покупець; сімейні – чоловік (дружина), син (дочка) і так далі.
  Офіційне рольове спілкування - це Визначення, особливості та вимоги
  Соціальна роль – це тип поведінки людини в системі суспільних, соціальних і особистісних відносин. Простіше кажучи, це тип поведінки людини, який займає певний соціальний (суспільний) статус.
  Види соціальних ролей класифікуються за соціальними групами, відносин, видів діяльності, в яких бере участь або до яких належить особистість.

  Класифікація ролей

  В залежності від відносин виділяють соціальні і міжособистісні ролі.
 • Соціальні пов'язані з громадським статусом, видом діяльності, професією. Ці ролі безособові і стандартизовані, вони будуються на основі обов'язків і прав, незалежно від того, хто ці ролі виконує.
 • Міжособистісні ролі пов'язані з відносинами, які контролюються на емоційному рівні: лідер, кохана людина, кумир і ін.
 • Основні характеристики соціальної ролі

  Характеристики соціальної ролі виділив американський соціолог Толкотт Парсонс. Ось основні з них:

 • За масштабом – деякі ролі можуть бути суворо обмежені, в той час як інші розмиті. Масштаб ролі залежить від широти міжособистісних відносин, наприклад, між дружиною і чоловіком встановлюється великий масштаб, так як між ними широкий діапазон стосунків. Вони цікавляться усіма сторонами життя один одного, отже, їх відносини не обмежені. Але є відносини строго обмежені, наприклад, продавець і покупець. Взаємодія між ними здійснюється з конкретного приводу. У цьому випадку масштаб ролі невеликий.
 • За способом отримання соціальні ролі діляться на: визначені і завойовані. Спосіб отримання тієї чи іншої ролі залежить від того, наскільки вона неминуча для людини. Наприклад, ролі, які визначаються віком або статтю, не вимагають зусиль для придбання. Але є ролі, які треба завойовувати в процесі життя, наприклад, студента, професора, начальника відділу. Тобто це ролі, які пов'язані з професією або досягненнями людини.
 • За ступенем формалізації: діяльність може протікати довільно або в строго встановлених межах. Формалізація ролі визначається специфікою міжособистісних відносин. Одні ролі передбачають встановлення виключно формальних відносин, інші, навпаки, неформальних, треті ролі можуть поєднувати в собі як формальні риси, так і неформальні. Наприклад, відносини представника ГИБДД і порушника правил дорожнього руху несуть у собі формальний характер, а відносини усередині родини – неформальний. Але бувають випадки, коли з формальних взаємин відносини між людьми переростають у неформальний вигляд. Це відбувається, коли люди тривалий час взаємодіють один з одним і у відносинах з'являється емоційність і почуття.
 • За видами мотивації: особистий прибуток, одержання будь-яких благ і так далі. Мотивація залежить від мотивів і потреб людини. Різні ролі обумовлені різними мотивами. Батько дбає про свою дитину, керуючись почуттям любові, а керівник трудиться в ім'я підприємства.
 • Офіційне рольове спілкування - це Визначення, особливості та вимоги

  Рольові конфлікти

  Вони виникають при невиконанні обов'язків ролі або коли в однієї людини виникає необхідність одночасно виконувати кілька ролей, які суперечать один одному. Також конфліктна ситуація може виникнути із-за суперечності між різними ролями деяких співробітників організації.
  Наприклад, начальник відділу дав завдання написати звіт про виконану роботу за годину, а керівник підприємства наполягає на тому, щоб звіт був якісним, і вимагає від начальника відділу, щоб він виділив співробітникові більше часу на роботу.

  Рольові позиції

  У сучасній психології проаналізував рольові позиції у спілкуванні американський психолог Е. Берн. Він за одиницю спілкування прийняв трансакцію або психологічний стан внутрішнього «Я» людини. Їм були виділені стани, які проявляються в процесі спілкування у вигляді виконання 3 ролей:
 • Стан «Батько», яке психологічно нагадує стан батьків. Засноване на відклалися в свідомості людини формах, стилях і методах навчання і виховання, які застосовували його батьки.
 • Стан «Дорослий», засноване на об'єктивному ставленні до подій.
 • Стан «Дитина», засноване на ставленні до дійсності, яке збереглося з раннього дитинства.
 • Ці стани цілком нормальні, вони неодноразово проявляються у життєвих ситуаціях.
  Офіційне рольове спілкування - це Визначення, особливості та вимоги
  Наприклад, позиція «Батько» проявляється в ситуаціях, що вимагають наказу, указу, критики, догани. Або, навпаки, тоді, коли необхідна турбота, рада, залицяння, допомога, підтримка, співчуття. Позиція «Дитина» проявляється в образах, примхи, емоційному протесті, при будь-якому поведінці, яке можна охарактеризувати як імпульсивна, нераціональне. Або навпаки, тоді, коли людина шукає авторитет, захист, опору. Позиція у спілкуванні «Дорослого» проявляється у вигляді об'єктивного, розумного підходу до подій, що виражається у спокійному, витриманому ставленні до людей.

  Типи спілкування в залежності від рольової позиції

  Найбільш ефективним та комфортним є спілкування людей, які перебувають в позиції «Дорослий», також добре розуміють один одного люди в позиції «Дитина». Спілкування «Дорослого» і «Батька» напружене: «Дорослий» дратує своїм спокоєм «Батька», він або зіб'є з нього пиху, або змусить його перейти в спілкуванні у рівноправну позицію «Дорослого». Але буває, що «Батько» пригнічує свого співрозмовника, в такому випадку, найімовірніше, виникне конфлікт. Спілкування «Дорослого» і «Дитини» динамічно: «Дорослий» спонукає співрозмовника до серйозності і відповідальності, в цьому випадку або «Дитина» перейде в позицію «Дорослого», або «Дорослий» займе позицію «Батька». Спілкування «Батька» і «Дитини» взаимодополняемое. Спілкування двох «Батьків» дуже конфликтоопасное. Кому-то необхідно на час змінити свою позицію «Дитини» чи «Дорослого».

  Поняття про статус, ролі та характер спілкування залежно від статусу

  Елементами соціальної структури суспільства виступають ролі і статуси. Останні характеризують стійкість суспільства. Статус – це позиція особистості в соціальній системі, що визначається за характерними ознаками, наприклад професійним. Кожна людина володіє рядом статусів і грає визначені ролі. Сукупність усіх статусів, які займає людина, називається статусним набором. Вони поділяють на: соціальні (клас, професія, вік, національність), особисті, що приписуються (мати, батько, теща, зять).
  Офіційне рольове спілкування - це Визначення, особливості та вимоги
  Людина ставиться до інших людей у відповідності зі своїм статусом, наприклад, бідні заздрять багатим. Статуси визначають зміст, характер, тривалість людських взаємин і статусно-рольового спілкування.

  Ділове спілкування

  Основну частину ділового рольового спілкування становить службове спілкування. Воно формує взаємодію людей в організаціях в робочий час. Але крім цього, в поняття «ділове спілкування» входить спілкування у позаробочий час – на виставках, ділових прийомах, семінарах, конференціях. Особливості ділового типу спілкування:
 • Максимальне досягнення взаєморозуміння.
 • Саме максимальне розуміння предмета спілкування і ситуації. При діловому спілкуванні враховуються особистісні особливості співрозмовника, але інтереси справи завжди стоять на першому місці, вони більш значущі, ніж можливі особисті розбіжності.
 • Офіційне рольове спілкування - це Визначення, особливості та вимоги
  Основні форми ділового спілкування: бесіда, публічний виступ, нарада, переговори, дискусія, телефонна розмова, ділова переписка. Взаємини особистостей під час ділового спілкування - дуже важливе явище. Без цього неможлива якісна діяльність службовців і керівників.

  Висновок

  Людське спілкування багатогранно і залежить від цілей, які переслідують співрозмовники. Взаємодія людини з навколишньою дійсністю здійснюється в системі відносин, які формуються між людьми в їх соціальному житті. Для того щоб учитель зміг навчити учня, він повинен вступити з ним у процес спілкування. А це багатогранний процес розвитку зв'язків і контактів між людьми, який породжується потребами спільної діяльності.
  Офіційне рольове спілкування - це Визначення, особливості та вимоги
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають