• 18:34 – Коричневий колір в психології: значення, переваги, сприйняття кольору і вплив на психіку 
 • 18:33 – Які символи психології існують і що вони означають 
 • 18:31 – Рамки Монтессорі: особливості, характеристики 
 • 18:30 – Манірність – це що таке? Давайте розбиратися 

Соціальна зрілість: визначення, характеристика, критерії, показники та етапи соціального дорослішання

Соціальна зрілість - це важливий параметр, визначає життєдіяльність індивіда в суспільстві, його взаємодію з оточуючими, переконання і світогляд. Дана характеристика неоднорідна у різних членів соціуму. На неї впливає віковий, сімейний, психологічний та інші чинники.
Соціальна зрілість: визначення, характеристика, критерії, показники та етапи соціального дорослішання

Що це таке

Поняття соціальної зрілості передбачає стан особистості, що характеризується цілісністю поглядів, передбачуваністю поведінки, соціальної спрямованістю життєдіяльності. Іншими словами, можна сказати, що це здатність особи правильно сприймати себе і оточуючих. Також мова йде про самостійність, яка виражається в здатності самостійно приймати життєво важливі рішення без допомоги і схвалення з боку оточуючих.


Проте не варто плекати ілюзій з приводу того, що соціальна зрілість супроводжується відсутністю потреби у контактах з іншими людьми. Більш того, зріла людина вміє зіставляти свій досвід з досвідом оточуючих, а також тверезо сприймати оцінки своєї діяльності. Однак навколишні значущі люди можуть бути лише порадниками або критиками, а не вершителями помислів і вчинків. Можна сказати, що з моменту настання зрілості людина стає повноправним членом суспільства. Деякі дослідники схиляються до такої думки, що соціальна зрілість виражається в якихось внутрішніх установках, які змушують особистість концентруватися лише на тих цінностях, які мають позитивний вплив на розвиток людини. Зокрема, формується раціональне ставлення до матеріальних засобів. Людина сприймає гроші як засіб задоволення потреб, а не як предмет фетиша.


Соціальна зрілість: визначення, характеристика, критерії, показники та етапи соціального дорослішання

Структура терміна

Соціальна зрілість включає в себе такі ключові види зрілості:
 • Громадянська. Це усвідомлення свого обов'язку перед країною і суспільством. Також сюди включають усвідомлення необхідності праці, а також відповідальності за його результати. До даної категорії можна віднести усвідомлення заборонених і дозволених дій, а також відповідальності, яка може настати при виході за межі визначених державою і суспільством рамок.
 • Ідейно-політична. Мається на увазі наявність сформованого уявлення про те, в якому напрямку має розвиватися держава і суспільство. Також може йти мова про активну участь у цивільно-політичних процесах, відбуваються в суспільстві.
 • Моральна. Прийняття норм моралі і застосування їх у реальному житті, наявність совісті, здатність співпереживати. Також сюди можна включити усвідомлення сенсу створення сім'ї.
 • Естетична. Здатність відчувати і сприймати прекрасне в природі, мистецтві та побуті.
 • Соціальна зрілість: визначення, характеристика, критерії, показники та етапи соціального дорослішання

  Показники соціальної зрілості людини

  Варто відзначити, що ознаки людини як зрілого члена суспільства досить розмиті. Різні дослідники оцінюють цей параметр по-різному. Тим не менш більшість фахівців погоджується з думкою Сухобской, яка виділяє такі показники соціальної зрілості людини:
 • Вміння самостійно прогнозувати свою поведінку в різних життєвих ситуаціях, ґрунтуючись на здатності здобувати й аналізувати інформацію. Також мова йде про здатності пов'язувати зроблені висновки з конкретною ситуацією і сферою діяльності.
 • Вміння мобілізувати внутрішні та фізичні ресурси на втілення власного рішення в життя. При цьому важливо мати здатність протистояти як зовнішнім перешкодам, так і внутрішніх бар'єрів (лінь, втома, відсутність мотивації).
 • Вміння самостійно відслідковувати і оцінювати хід власних дій, а також результати на проміжних етапах і за підсумками роботи.
 • Вміння неупереджено і об'єктивно оцінювати власні думки та вчинки.
 • Уміння витягувати уроки як власних вчинків, так і з досвіду оточуючих. Завдяки цьому, повинне поліпшуватися якість прогнозування поведінки та її результатів.
 • Уміння адекватно реагувати на власну поведінку і навколишні ситуації.
 • Основні критерії

  Дослідники виділяють такі основні критерії соціальної зрілості особистості:
 • Усвідомлення відповідальності. Людина повинна усвідомлювати свій вибір, а також брати на себе відповідальність за наслідки його реалізації. Тобто зріла людина повинен шукати відповіді на запитання в собі, а причини в інших людях і зовнішніх обставин.
 • Незалежність в розумних межах. Людина повинна мати внутрішню свободу вибору. Тим не менш індивід повинен усвідомлювати межі, коли вияв власної волі може заподіяти дискомфорт оточуючим.
 • Уміння відрізняти реальність від фантазії. Зрілий чоловік повинен вміти тверезо оцінювати свої можливості, щоб жити в стані "тут і зараз", а не фантазувати безпідставно. Також індивід не повинен давати оточуючим нездійсненних обіцянок.
 • Почуття цілісності особистості та моральних засад. Зрілий чоловік повинен приймати себе цілком, не приховуючи своїх недоліків і слабких сторін. Також він повинен сприймати невдачі як урок, а не як трагедію. При цьому треба поводитися згідно з моральними нормами. Це повинно відбуватися за внутрішніми переконаннями, а не зі страху покарання.
 • Здатність адаптуватися. Людина повинна вміти відмовлятися від тих переконань і форм поведінки, які перестали бути актуальними. Старі усталені моделі можуть гальмувати розвиток, з-за чого можуть виникати серйозні розбіжності з соціумом.
 • Толерантність. Зріла людина має розуміти, що люди неоднакові. Різниця обумовлена статевими, віковими, національними, професійними та іншими ознаками. До цього потрібно ставитися з терпінням і розумінням, не проявляючи агресивних емоцій. Толерантність повинна стосуватися не тільки особистостей, але також їх точки зору.
 • Самокритичність. Зрілий людина повинна вміти бачити свої недоліки. Якісь з них він приймає з гумором, а якісь спонукають його до роботи над собою і самовдосконалення.
 • Духовність. Це необхідна умова розвитку людини, яке визначає гармонійна взаємодія з світом, формування власного "Я".
 • Соціальна зрілість: визначення, характеристика, критерії, показники та етапи соціального дорослішання

  Рівні соціальної зрілості

  Суспільство неоднорідне. Його члени характеризуються різною спрямованістю думок і дій, а також різним ступенем розвиненості. У зв'язку з цим, справедливо виділяють такі рівні соціальної зрілості:
 • Оптимальний. У людини сформовані ціннісні орієнтації (в суспільної, професійної і сімейного життя), які не вступають у протиріччя. Присутня орієнтація на розвиток інтелектуальних здібностей і реалізацією креативного потенціалу. Як правило, є реалістичні уявлення про життєві перспективи і напрями діяльності. При цьому є стійкий інтерес до пізнання подій і явищ навколишнього світу.
 • Допустимий. Ситуація соціальної зрілості визначається мотивами благополуччя і престижу, що виражається у виборі сфери діяльності, кола спілкування і світоглядних орієнтацій. Для особистості характерна невизначеність і суперечливість вибору, який сильно схильний до впливу мінливої ситуації. В залежності від того, як змінюється настрій в суспільстві, відбувається перегляд планів і поглядів. Люди, як правило, не готові до самостійного життя і пов'язують досягнення успіху з зовнішніми обставинами і діями інших людей.
 • Критичний. Ситуація соціальної зрілості визначається відсутністю мотивації до розвитку. Головне життєве прагнення - це уникати неприємностей і дискомфортних ситуацій. Як правило, такі люди не проявляють інтересу до подій, що відбувається в суспільстві і навколишньому світі в цілому. Вони психологічно не підготовлені до вирішення питань, що стосуються соціального становлення та життєвого вибору.
 • Соціальна зрілість: визначення, характеристика, критерії, показники та етапи соціального дорослішання

  Статева зрілість

  При вивченні соціальної ситуації розвитку в зрілості пильна увага приділяється питанням статевого дозрівання. Було б неправильно розглядати цей аспект виключно з біологічної точки зору. Крім фізіологічних процесів, варто також виділити зміни, що відбуваються в центральній нервовій системі, що накладає відбиток на суспільне життя. Ось про що йде мова:

 • інтенсивне формування особистості;
 • зміна ставлення до представників протилежної статі;
 • потреба в чуйному ставленні з боку близького оточення;
 • прояв ініціативності та самостійності;
 • потреби в тактовність і повагу з боку оточуючих.
 • Що ж стосується соціальної статевої зрілості, то її наступ, як правило, рознесений у часі зі зрілістю біологічної. Мова йде про відповідальне ставлення до статевого життя, зокрема, до зачаття і народження дітей. Людина усвідомлює необхідність створення сприятливих умов для реалізації даної функції.
  Соціальна зрілість: визначення, характеристика, критерії, показники та етапи соціального дорослішання

  Зрілість дітей

  Під соціальною зрілістю дитини мається на увазі адекватна віком здатність до комунікацій з однолітками, а також людьми старшого віку. Також мова йде про здатність дитини сприймати норми і правила, а також слідувати їм. Для того щоб зрозуміти, наскільки соціальний розвиток дитини відповідає її віку, досить проявити трохи спостережливості. Як правило, найкраща можливість є у вихователів дитячих садів або шкільних вчителів.
  Базовий ознака зрілості дитини - це здатність ладити з однолітками, взаємодіяти з ними в процесі гри і навчання, а також вміння адекватно захистити себе у випадку нападу і агресії. Також дитина має бути здатний до зміни стилів комунікації. Тобто поведінка у суспільстві з дітьми і дорослими людьми, зі знайомими і з незнайомими має бути відповідним. Дитина має розуміти, де можна грати і жартувати, а де потрібно вести себе спокійно і серйозно. Ще один критерій соціального розвитку зрілості у дитини - це здатність сприймати і виконувати встановлені правила та норми. Більшість дітей згодні з тим, що не можна битися, брати чужі речі і так далі. Тим не менш погоджуються з цими нормами і слідують їм далеко не все. Ось це і є один з ключових показників, за яким можна судити про зрілість.

  Зрілість підлітків

  Підлітковий вік вважається одним з найскладніших як в психології, так і соціології. Саме в цей період відбувається активне формування особистості. Ось основні ціннісні показники соціальної зрілості підлітків:
 • Моральні норми. Зрушення в інтелекті людини, досяг підліткового віку, дозволяють йому засвоювати загальноприйняті моральні норми, а також керуватися ними у своїй діяльності і судити на їх основі про поведінку інших людей. Крім того, формуються власні переконання, які складають моральний вигляд.
 • Світоглядні установки. У міру розумового розвитку відбувається розширення кругозору та формування теоретичних інтересів. Підліток починає усвідомлювати себе як частину соціуму і поступово підходить до вибору майбутнього місця в ньому. Цим визначаються основні мотиви діяльності.
 • Колективізм. Підлітки, як правило, прагнуть продемонструвати і довести свою вагу і значимість у дорослому суспільстві. Тим самим вони прагнуть до колективного життя та діяльності. Формуються навички співпраці із збереженням незалежності суджень.
 • Соціальна відповідальність. Спілкуючись з оточуючими, підлітки часто потрапляють в ситуації, що змушують їх до самостійного прийняття рішень. Цей процес супроводжується розглядом альтернатив з вибором найкращого. Причому за зроблений вибір підліток несе індивідуальну відповідальність.
 • Самооцінка. Для підлітка важливо об'єктивно оцінювати свої досягнення в значущих для них видах діяльності. Таким чином, відбувається переорієнтація. Внутрішня оцінка стає важливіше зовнішньої.
 • Сенс життя. З настанням підліткового віку індивід починає працювати над розкриттям свого внутрішнього світу. Саме у пізнанні самого себе та пошуку свого призначення криється сенс життя індивіда в юному віці.
 • Сім'я. З настанням підліткового віку стосунки з членами сім'ї починають вибудовуватися по-новому. Як правило, прагнення знайти своє унікальне "Я" супроводжується ускладненням взаємовідносин з батьками. Тим не менш сім'я продовжує відігравати визначальну роль у формуванні особистості.
 • Соціальна зрілість: визначення, характеристика, критерії, показники та етапи соціального дорослішання

  Типологія підлітків

  Враховуючи складність підліткового періоду, не дивно, що діти розвиваються неоднорідне і різноспрямовано. За ступенем соціальної зрілості можна виділити такі типи підлітків:
 • Орієнтовані на дорослих людей і доросле життя. Характер підлітків повністю визначається нормами, які визначають і встановлюють старші (батьки, педагоги). Цей тип характеризується низьким рівнем зрілості.
 • Підлітки, орієнтовані на суспільство. Вони характеризуються високим рівнем зрілості. Для таких особистостей характерний пошук свого місця допомогою приєднання до колективу. Незважаючи на те що це значно полегшує їх соціальне життя, це гальмує культурний та інтелектуальний розвиток.
 • Підлітки, які протиставляють себе. Вони не хочуть мати спільних рис та інтересів з представниками свого покоління. Це проявляється у нестандартних захоплення і антисоціального поведінці. Мета такої поведінки - самоствердження.
 • Орієнтовані на внеинституциональные норми. Підлітки об'єднуються в групи, що живуть "своїм" життям, відмінній від загальноприйнятої (неформальні течії). Як правило, спільноти формуються за віковим принципом.
 • Прагнуть вийти за межі групи. Такі підлітки прагнуть до активної діяльності і пізнання нового.
 • Зрілість молодих людей

  Становлення соціальної зрілості молоді характеризується такими основними властивостями:
 • Незворотність. Процес розвитку характеризується постійним накопиченням і примноженням знань і досвіду. Кількість знань не зменшується, але з часом деякі з них можуть втрачати свою релевантність.
 • Спрямованість. Розвиток молодої людини має певну мету, яка виражається в бажаний стан майбутнього. Це, як правило, положення в суспільстві і сімейний стан.
 • Закономірність. У процесі розвитку виявляються суттєві закономірні зв'язки між процесами і явищами дійсності.
 • Соціальна зрілість молоді проявляється відразу в декількох сферах. А саме:
 • Громадянська. Йдеться про законодавчі норми, які визначають правомочність людини в тих чи інших питаннях. Так, цивільна дієздатність настає в 21 рік, а до 30 років людина отримує право на участь у виборах на виконавчі посади. У 35 років людина вже може претендувати на найвищий пост в державі - Президента.
 • Економічна. Слідом за професійним самовизначенням йде здобуття певного рівня кваліфікації з подальшим працевлаштуванням. У різних професійно-соціальних груп рівень матеріального доходу неоднаковий. Як правило, він найнижчий у представників робочих спеціальностей. Тому більшість молодих людей прагне до отримання диплома спеціаліста вищої кваліфікації. Це відкриває широке коло можливостей кар'єрної самореалізації та підвищення рівня матеріального добробуту.
 • Духовна. Після завершення підліткового періоду відбувається завершення становлення світогляду і життєвих принципів. Людина чітко усвідомлює, що добре, а що погано, у своїх вчинках керується не тільки вигодою, але і совістю. Тим не менш у віці приблизно 27-28 років відбувається духовно-світоглядна криза, в ході якого відбувається перегляд системи цінностей.
 • Сімейна. Як правило, основним показником самостійності та відповідальності молодих людей є створення сім'ї і народження дітей. Причому цей процес повинен відбуватися усвідомлено, з попередньою підготовкою матеріальної бази.
 • Цікаво по темі:
  Соціальна зрілість: визначення, характеристика, критерії, показники та етапи соціального дорослішання
  • Коментують
  • Сьогодні
  • Читають